Το ευαγγέλιο του Χριστού η μόνη οδός

Η διδασκαλία του ευαγγελίου δεν αφορά μόνο την επιστροφή των εθνών αλλά συμπεριλαμβάνοντας ο Θεός και τους Ισραηλίτες στην Σωτηρία του Ιησού Χριστού, γκρεμίζει τον μεσότοιχο του φραγμού που υπήρχε έως τότε, κάνοντας τα δύο εν στο σώμα της εκκλησίας. (Εφες.2:14)  Όσοι βαπτίστηκαν στον Χριστό ενδύθηκαν και τον Χριστό και όσοι βαπτίστηκαν δια μέσου Του Πνεύματος, ποτίστηκαν σ’ ένα Πνεύμα, για να γίνουν παιδιά Του Θεού διά της πίστεως και όχι δια του νόμου. Πλέον να μην υπάρχει διαφορά ούτε στον Ιουδαίο ούτε στον Έλληνα. Να μην υπάρχει διαφορά ούτε στον δούλο, ούτε στον ελεύθερο, ούτε στο αρσενικό και ούτε στο θηλυκό. Όλοι είναι ένα σώμα με κεφαλή τον αρχηγό και θεμελιωτή της πίστεώς μας τον Ιησού Χριστό! (Γαλ.3:28, Α΄Κορ.12:13).

Διαχρονική και πολύτιμη η αξία του ευαγγελίου

Για τον λόγο ότι οι αξίες του ευαγγελίου είναι διαχρονικές άρα και πολύτιμες,  ανοίξαμε την καινούργια αυτή ενότητα για να δείξουμε την χρησιμότητά του και σ’ εκείνους που δεν γνωρίζουν και να τους πούμε μετά βεβαιότητας, ότι οι ευλογίες του κηρύγματός του ήδη διαφαίνονται, είναι εδώ, διαχέονται παντού γύρω μας, ενεργούν μεταξύ των πιστευόντων και επι πλέον, αυτοί που απολαμβάνουν τα ενεργήματά του, δεν θαυμάζουν μόνο για τα τεράστια και τα σημεία που γίνονταν τότε, κατά την πρώτη αποστολική περίοδο, αλλά και γιατί παρόμοια βλέπουν να γίνονται και σήμερα! Αυτό μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, που λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός που ενεργεί τα πάντα με αξιοθαύμαστο τρόπο, είναι «ο ίδιος χθες, σήμερα και εις τους αιώνες». (Εβρ.13:8) Έτσι λοιπόν, σ’ ότι αφορά το σήμερα, όλο ένα διαπιστώνουμε, πως απλοί και καθημερινοί άνθρωποι, έχουν να διηγηθούν από ένα τουλάχιστον περιστατικό θεραπείας η θαύματος, στα οποία φανερώνεται η δόξα του Κυρίου… Την ίδια στιγμή, οι ανά τον κόσμο πιστοί και σωσμένοι από τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, περιμένουν με λαχτάρα την εκπλήρωση της τελευταίας υποσχέσεώς Του, όταν μίλαγε για την «όψιμο βροχή», και τον «υετό» της ευλογίας που θα έρθει πριν από την συντέλεια του αιώνα τούτου! Με αναφορά μάλιστα τον ναό του Σολομώντος, έλεγε,  πως  «Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου, -η αποστολική εκκλησία του τέλους,- θέλει είσθαι μεγαλυτέρα της του πρώτου». (σε σύγκριση με την εκκλησία των αποστόλων) (Αγγ.2:9)

Η επίδραση του ευαγγελίου

Κατά την γνώμη μου, μέσα σ’ όλα τα σημαντικά που έχει να μας πει το ευαγγέλιο,  σε δύο συγκεκριμένες ενέργειες του Θεού δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Πρώτον στην  χαρά της αναγέννησης και δεύτερο στην  εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα Το Άγιο!  Οι απόστολοι, οι πρώτοι που γεύτηκαν τις επουράνιες δωρεές του Κυρίου, έδειξαν την ίδια σπουδή, αφού δια του κηρύγματος και της επιθέσεως των χειρών τους βαπτίζονταν χιλιάδες ψυχές με Πνεύμα Αγιο! Το ίδιο δεν παρέλειψαν να κάνουν και οι συνεχιστές του έργου τους και εργάτες του ευαγγελίου έως τις ημέρες μας και έως τέλους ελπίζω. Αν μπορούσα να κατατάξω με κάποια σειρά προτεραιότητας τις δύο αυτές ενέργειες του Θεού, θα έλεγα πως είναι ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ που μπορεί να γευθεί ένας άνθρωπος! Μεγαλύτερα και από θεραπείες ασθενειών η ακόμα και από αναστάσεις νεκρών, αφού από την δοκιμασμένη διδαχή κι απόλυτα αληθινή μαρτυρία του ευαγγελίου, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους αναγεννημένους χριστιανούς και βαπτισμένους με Πνεύμα Άγιο, να πετύχουν ΔΥΟ σημαντικά πράγματα! Αυτά δυστυχώς, στην επιθυμία μας να δούμε με τα μάτια μας σημεία και τέρατα, μονίμως μας διαφεύγουν.

Οι δύο μεταμορφώσεις

Το πρώτο και σπουδαιότερο όλων, είναι η επίδραση που έχει η δια του ευαγγελίου ανάπλαση του χαρακτήρα μας, τον οποίο προσπαθούν ν’ αλλάξουν οι αναγεννησιακές δυνάμεις του Πνεύματος, «μέχρις ότου, όλοι ανεξαίρετα, να φτάσουν στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού τού Θεού, σε τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας τού πληρώματος του Χριστού». (Εφεσ.4:13) Τότε και μόνο σ’ αυτή την περίπτωση, θα έχει εξασφαλιστεί ΠΛΟΥΣΙΩΣ η είσοδός μας στην Βασιλεία των Ουρανών!

Η δεύτερη εξίσου σημαντική μεταμόρφωση αφορά στο μέλλον και όλους τους εν ζωή χριστιανούς, οι οποίοι κατά την υπόσχεση του Κυρίου θα λάβουν νέα σώματα, πνευματικά, όμοια μ’ εκείνο της αναστάσεως του Ιησού Χριστού! Αυτό θα γίνει με την επέμβαση του πνεύματος του Αγίου, μέσα σε μια στιγμή, σε ριπή οφθαλμού,(Α΄Κορ.15:50-54)κατά την ώρα που θα εμφανιστεί ο Κύριος στο μεσουράνημα για να παραλάβει τους δικούς του, όσους μέχρι τότε ζούσαν στην παρουσία Του. (Α΄Θε.4:13-τελ.) Λίγο πριν δηλαδή ο άνομος, ο υιός της απώλειας και παγκόσμιος δικτάτορας φανερωθεί και πλακώσει με το σκοτάδι που θα φέρει σ’ όλη την γη, για να δοκιμασθούν αυτοί που την κατοικούν και δεν πίστεψαν στον Λόγο του Κυρίου!(Ματθ.24:21κ.αλ.)

Η αρχή του ευαγγελίου έγινε με τον Ιησού Χριστό

Αυτό το μυστήριο, όσο και θαυμαστό έργο που ο Θεός εργάζεται στις μέρες μας, άρχισε με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, ερχόμενος στην Γαλιλαία «κήρυττε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού»,(Μάρκ.1:14) εξηγώντας σε όλους, ότι όχι μόνο στην Γαλιλαία  αλλά και σε άλλες πόλεις «πρέπει να ευαγγελίσω την Βασιλείαν του Θεού επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος».(Λουκ.4:43)

Πολλές φορές ο διάβολος και τα υποχείριά του προσπάθησαν ν’ αποτρέψουν τον Ιησού από το να μην κηρυχθεί το ευαγγέλιο της Βασιλείας, αποβλέποντας έτσι στην αιώνια καταδίκη των ανθρώπων, εάν κατάφερνε τελικά να το κρύψει από τα μάτια τους. (Ματθ.4:1-10,16:23, 28:15, Λουκ.22:53).  Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και μάλλον το αντίθετο συνέβη, αφού με τις άνομες ενέργειές τους και τον σταυρικό θάνατο που επέβαλαν στον Ιησού, το σίγουρο είναι πως εκπλήρωσαν το σχέδιο του Θεού. (Γέν.3:15, Κολ.2;15) Ο νόμος και οι προφήτες, έλεγαν μεταξύ άλλων για τον Μεσσία, στο πρόσωπο του οποίου είδαμε τον Ιησού: «Ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθη ο Χριστός και να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ». (Λουκ.24:46-47, Ματθ.54-56)

Το κήρυγμα του ευαγγελίου συνεχίστηκε ανα τους αιώνες από τους μαθητές Του

Το έργο αυτό δεν μπορούσε να σταματήσει με την σταύρωση του Ιησού και τον θάνατό του, αλλά τώρα άρχιζε ουσιαστικά, μετά την ανάστασή Του! Σε εκπλήρωση των υποσχέσεών του Θεού, (Πράξ.2:31) αμέσως μετά το πάθος Του, «εφανέρωσε  εαυτόν ζώντα διά πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις τους μαθητές του τεσσαράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της Βασιλείας του Θεού».  (Πράξ.1:3) Tους παρήγγειλε να φυλάξουν, ότι είχαν διδαχθεί και δια Πνεύματος Αγίου τους έδωσε την εντολή της διαδοχής του κηρύγματος. Αυτό έπρεπε να το κάνουν «από του νυν και έως της συντελείας του αιώνος», οι ίδιοι και οι πιστοί εκείνοι στους οποίους θα παρεδίδετο και «θα ήταν ικανοί και άλλους να διδάξουν», (Β΄Τιμ.2:2) με την ευθύνη το ευαγγέλιο να καρποφορήσει «εις πάντα τα έθνη», φτάνοντας γεωγραφικά «μέχρι εσχάτου της γης».

Σκοπός του κηρύγματος, η κατάκτηση της Βασιλείας των ουρανών!

Περιεχόμενο του κηρύγματος θα ήταν τα περί της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, που θα συνοδεύονταν από σημεία και εκδηλώσεις του Πνεύματος Του Αγίου εις τους πιστεύοντας, στηρίζοντας έτσι με την ελπίδα τις ψυχές των κατηχουμένων στην προσδοκία της δευτέρας ελεύσεως του ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, δια του οποίου σώζεται κάποιος, λαμβάνοντας έτσι και την είσοδο στην χάρη Του. (Πρ.1:8,2:1-47, Μαρ.16:15-20 κ.ά.)

Μπορεί το ιερατείο να διέδωσε αντί χρημάτων την φήμη που επικρατεί ανάμεσά στους Εβραίους και σε πολλούς άλλους μέχρι σήμερα, ότι ο Ιησούς δεν αναστήθηκε και ότι το σώμα του εκλάπη την νύχτα από τους μαθητές του,(Ματθ.28:11-15)αλλά τι και αν έκαναν έτσι; «Επειδή, αν μερικοί δεν πίστεψαν, τι με τούτο; Μήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη τού Θεού;» (Ρωμ.3:3)  Δεν είναι άνθρωπος να λέει ψέματα, θνητός δεν είναι για ν΄αλλάζει γνώμη, όταν λέει κάτι, το κάνει κιόλας κι όταν κάτι υπόσχεται το πραγματοποιεί.(Αρ.23:19)

Οι απόστολοι, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, φρόντισαν από την πρώτη στιγμή, ο Λόγος που ευαγγελίζεται τα περί της Βασιλείας των ουρανών, ακριβώς επειδή είναι Θεόπνευστος και εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού, να φτάσει στις ημέρες μας ΓΡΑΠΤΟΣ, αφενός για να διδάξει, να διαπαιδαγωγήσει, να ελέγξει, να επαναφέρει και να ωφελήσει τον κάθε πιστό, ώστε να ειναι  «τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν»  (Β΄Τιμ.3:17) αλλά και ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ και ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ για να μην παρερμηνεύεται από τους εχθρούς του Ιησού Χριστού, που από τότε άρχισαν να πυκνώνουν τις τάξεις τους. (Ματθ.28:15 κ.ά.)

Είναι μια μοναδική παρακαταθήκη που διδάσκεται παντού σ’ όλο τον κόσμο και ονομάζεται εκτός από ευαγγέλιο και Καινή Διαθήκη, αφού το περιεχόμενό της, η Βασιλεία των ουρανών, είναι η κληρονομιά από αυτόν που πέθανε σ’ εκείνον που την επιθυμεί. Αυτή σφραγίσθηκε με αίμα άγιο και αθώο που χύθηκε στην βάση της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού ως αμνού άμωμου και άσπιλου, εκπληρώνοντας έτσι την δικαιοσύνη του Θεού και αίροντας την κατάρα του νόμου, που ήθελε τους ανθρώπους εξ αιτίας των ανομιών τους μονίμως υπόλογους απέναντι στον Θεό. Σ’ αυτόν που ταπεινώνεται, μετανοεί και επιστρέφει στο θέλημα του Θεού τα Χερουβείμ, τα οποία έθεσε ο Θεός για να φυλάνε το δέντρο της ζωής στο μέσον του Παραδείσου, δεν έχουν κανένα λόγο πλέον να του ανακόψουν τον δρόμο μέσα στον αποκαλυπτικό Λόγο Του, αφού γνωρίζουν, ότι με αυτά τα στοιχεία και με μόνο αυτά, ο άνθρωπος αποκτά την δύναμη να σηκώσει το χέρι του, για να λάβει εκ του καρπού που δίνει ζωή και να ζήσει αιώνια! (Γεν.3:22-24, Αποκ.2:7)

Η Καινή Διαθήκη στην Ελληνική γλώσσα

Η Καινή Διαθήκη έχει από την αρχή αποδοθεί στην Ελληνική γλώσσα, πράγμα που πέρα από την τιμή αυτή που μας έχει γίνει από τον Θεό ως Έλληνες, μας βάζει μπροστά σε ευθύνες για την σωστή λέξη προς λέξη απόδοση των είκοσι επτά επί μέρους βιβλίων της.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι κήρυκες του ευαγγελίου και όσοι ασχολούνται ενεργά με τα πράγματα του Θεού από οποιαδήποτε θέση και να είναι, έχουν μπροστά τους πάντοτε ως λαμπρό παράδειγμα την πρώτη αποστολική εκκλησία του Χριστού και την διαγωγή των αποστόλων, που ότι έκαναν ήταν με προσωπικό κόστος και ζημία! Οι ίδιοι γίνονταν «μιμηταί του Χριστού», (Α΄Κορ.11:1)  για να ευλογείται τ’ όνομα του Θεού και όχι να βλασφημείται μεταξύ των ανθρώπων. Και όταν έγραφαν ευαγγέλιο κοιτούσαν να είναι προσεκτικοί και να το ορθοτομούν κιόλας, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις σε κανέναν και για κανένα λόγο, αφού πίστευαν, πως οι αληθινοί εργάτες του ευαγγελίου δεν περιμένουν ν’ ανταμειφτούν από τους ανθρώπους αλλά από τον Θεό, ακούγοντας από το στόμα του ίδιου του Ιησού Χριστού, το «εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ », (Ματθ.25:21)  για να τους ανταμείψει «ως θέλει είσθαι το έργον αυτών», (Αποκ.22:12) την ημέρα εκείνη του Κυρίου που θα έρθει και που δυστυχώς δεν θα είναι για όλους ίδια.( Σοφ.1:18, Ματθ.25:31-46)

Καταλήγοντας να πω, ότι κι όλοι οι υπόλοιποι, έστω κι αν βρίσκονται από την θέση εκείνων που μόνο ακούν και δεν διδάσκουν η δεν κηρύττουν, λέω πως κι αυτοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών! (Ματθ.23:14, Λουκ.8:18)

Η Καινή Διαθήκη ο μόνος δρόμος

Εάν προβάλουμε το ευαγγέλιο με όλη μας την ψυχή και σε υπερθετικό βαθμό, χωρίς να διαφημίζουμε η να παραδεχόμαστε κάτι άλλο, είναι γιατί πιστεύουμε, ότι αυτό είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί με ασφάλεια στην Βασιλεία των ουρανών. ο απόστολος Πέτρος όταν έλεγε απευθυνόμενος σε όλους, ότι,

«έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινό τόπο,,,,,» ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Προσοχή λοιπόν! Διότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι διαφορετικό απ’ αυτό που λέει ο απόστολος Πέτρος..Καθώς το σκοτάδι ΑΠΛΏΝΕΤΑΙ όλο ένα και περισσότερο σ’ όλο τον κόσμο, εξ αιτίας του πνεύματος του αντίχριστου που σαρώνει τα πάντα στο διάβα του, εμείς πράγματι χρεωστούμε να φέγγουμε, όπως το λυχνάρι μέσα σε σκοτεινό τόπο! ΔΕΝ πρέπει να ξεχνάμε, πως οι ψυχές μας βρίσκονται συνεχώς σε κίνδυνο, εξ αιτίας ενός κατ’ επίφαση Χριστιανικού όσο και τελείως αδιάφορου και ανόσιου περιβάλλοντος που ζούμε! Αν κι έχω μέσα μου την βεβαιότητα από τον Κύριο, ότι εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν ωραίες ευλογίες, παρόλα αυτά, ας κρατάμε το ευαγγέλιο και να προσέχουμε..Μέχρι πότε να προσέχουμε; «Μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας», μας λέει καταλήγοντας ο αγαπητός αδελφός μας! (Β΄Πέτ.1:19)

Καθώς λοιπόν μας πληροφορεί το ευαγγέλιο ότι διανύουμε «ενιαυτόν ευπρόσδεκτον και ζούμε ημέρες σωτηρίας», ας το εκμεταλλευτούμε, αναθεωρώντας ότι ξέρουμε για την ημέρα αυτή της επιφάνειας του Κυρίου κι ας επανεξετάσουμε, ότι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα για αυτό! Είναι πιθανόν να έχουμε καταφύγει σε πολλά άλλα τα οποία δεν μας ωφελούν και να έχουμε απομακρυνθεί από το ευαγγέλιο του Χριστού, εκείνου, που πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει και για το οποίο ο απόστολος Παύλος λέει, «ότι είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα». (Ρωμ.1:16)

Μη γένοιτο να βρεθούμε την ημέρα Του Κυρίου με την κατηγορία των ανθρώπων, που έβλεπαν, να γίνεται ένα θαυμάσιο έργο στις ημέρες  μας και δεν το πίστευαν, επειδή ήταν αδιάφοροι. Την ημέρα εκείνη θ’ αφανίζονται, αν και τους παρέχονταν  όλα τα μέσα και ο χρόνος που χρειάζονταν για να πάρουν μέρος σ’ αυτό και να σωθούν. (Πράξ.13:41) 

Γιάννης Μαστοράκος

Σχόλια