Προσέχετε εις εαυτούς

Από fonhbowntos.gr Αύγουστος 14, 2019 Σκεψεις & Σχολια

ΟΣΗ σχέση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα, άλλο τόσο πρέπει να έχουν οι χριστιανοί με υποκρισίες, φιλοδοξίες, πλεονεξίες και την αυτοδικαίωση! Παρούσες πάντοτε αυτές σ’ όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, φλερτάρουν με την συνείδησή του καθενός, βάζοντας σε κίνδυνο την σωτηρία του…..

Η ζύμη των Φαρισαίων, ήταν από τις ποιο σημαντικές προειδοποιήσεις του Ιησού Χριστού ! Οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάνει την ευσέβεια επάγγελμα. «Χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ,» μας λέει ο Ιούδας ο απόστολος. (Ιούδ.1:11)

Έχουν τις πρωτοκαθεδρίες και την δυνατότητα να εγκαθιστούν θρησκείες με προσποίηση ταπεινοφροσύνης κι επειδή ΔΕΝ είναι ενωμένοι με τον Χριστό, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ, εγκλωβίζουν τους πιστούς σε λατρείες αγγέλων η ανθρώπων η άλλων πλασμάτων η ζώων η ακόμη και ουράνιων σωμάτων! Βυθίζονται σε ψεύτικα οράματα, κατασκευάζουν ψεύτικα θαύματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους κρυβόμενοι πίσω από τις «επικρατούσες» θρησκείες τους. «Έκαναν τον οίκο του Πατρός μου οίκο εμπορίου και ληστών,» θα έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εάν ήταν σωματικά αναμεσά μας. Επιμένουν στην τήρηση εορτών, νουμηνιών, κ.αλ., αγνοώντας εκουσίως, ότι όλα αυτά προέρχονταν απο την Π.Δ., κι είχαν ημερομηνία λήξεως, επειδή ΗΤΑΝ σκιά των μελλόντων μέχρι να φανερωθεί ο Χριστός. Δεν θα έπρεπε να αίρεται η τέλεση όλων αυτών με την ανάσταση του Χριστού; Ως χριστιανοί, δεν πρέπει να εστιάζουμε στην παρακαταθήκη που μας άφησαν οι απόστολοι δια του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και μόνο δια αυτού; Παρόλα αυτά όμως, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διατάξεις, που αφορούν απαγορεύσεις σε ζητήματα φαγητών η ποτών, τα οποία έχουν εξωτερική μόνο εμφάνιση σοφίας. Αυτή εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Ο απόστολος Παύλος  λέει χαρακτηριστικά, πως όλ’ αυτά «ΔΕΝ έχουν καμία αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό  φρόνημα».(κολ.β΄23)                                                                                                  

Προσέχετε από την ζύμη του Ηρώδη

Κάνοντας αναφορά σε θρησκείες να πούμε πως: «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αύτη, να επισκέπτηται κάποιος τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου». (Ιακ.1:27 )

Η τελευταία απόστροφος του αποστόλου Ιακώβου, μου δίνει την ευκαιρία να περάσω σε κάτι άλλο εξίσου σημαντικό με την υπόκριση των Φαρισαίων. Αυτή αφορά μια διδασκαλία που εξήρε το κοσμικό φρόνημα και την αλόγιστη ζωή και η οποία ως επί το πλείστον παρατηρούνταν στις αυλές του Ηρώδη!

Τους οπαδούς αυτής της διδασκαλίας τους βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας, στην κυριολεξία σκοντάφτουμε επάνω τους, αφού είναι εκείνοι που συνεχώς επαναλαμβάνουν, «ας φάγωμεν και ας πίωμεν, διότι αύριον αποθνήσκομεν».Ας μη πλανώμεθα! Οι παρέα μαζί τους θα γινόταν καταστροφή σε όσους ονομάζονται με τ’ όνομα του Κυρίου, διότι: «Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί». (Α΄Κορ.15:32,33 )

Εδώ να πω πάλι, ότι παρασύρεται αυτός που πειράζεται από τις ίδιες του τις επιθυμίες. Αργά η γρήγορα αναζητά τις αμαρτωλές επιθυμίες που κρύβει μέσα του, λαχταρά ν’ αποχτήσει ότι τα μάτια του βλέπουν και υπερηφανεύεται για τα οποιαδήποτε γήινα αγαθά έρχονται στην κατοχή του. (Α΄Ιωάν.2:16)

Έτσι καταλήγει στο να υπηρετεί το φρόνημα της σαρκός που είναι  μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια,  ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτων, «περί των οποίων» λέει ο απόστολος Παύλος «σας προλέγω, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει». (Γαλ. 5:19-21)

Προσέχετε από το φρόνημα των Σαδδουκαίων

Οι Σαδδουκαίοι ήταν μια ελιτίστικη κάστα με υψηλά αξιώματα στο ιερατείο και το συνέδριο. Γιά τον λόγο ότι είχαν την δυνατότητα κάθε φορά και ανάλογα με τις περιστάσεις να πηγαίνουν με τους ποιο δυνατούς πολιτικά σχηματισμούς, αυτό τους έκανε αντιπαθητικούς και απόμακρους από τον λαό, σε σημείο κατά τον 1ον αιώνα να εξαφανιστούν τελείως. Στην εποχή του Ιησού δίδασκαν πως δεν υπάρχει ανάσταση, ερχόμενοι εξ αυτού σε αντιπαράθεση με τους φαρισαίους που πρέσβευαν το αντίθετο.

Σήμερα, επίγονους των Σαδδουκαίων και θερμούς υποστηρικτές της διδασκαλίας τους  βλέπουμε πάρα πολλούς,  σε όλες σχεδόν τις θρησκείες, δόγματα κι αιρέσεις. Οι ίδιοι δεν θέλουν να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών κι εμποδίζουν την είσοδο και σε πολλούς άλλους. Παρείσακτοι άνθρωποι, ψευδόχριστοι και ψευδοδιδάσκαλοι, λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου.

Με τις απίστευτες αντιλογίες τους θα αφανιστούν όπως ο Κορέ! ( Αρ.16:1) Αφού προσπαθούν να ανατρέψουν την ελπίδα του ερχομού του Σωτήρα Χριστού, απομακρύνοντάς την από τις καρδιές των πιστών με κάθε τρόπο.

Ο θάνατος καταργήθηκε με την σταύρωση του Ιησού Χριστού επάνω στον σταυρό του Γολγοθά και την ανάστασή Του από τους νεκρούς! Το γεγονός αυτό είναι και η πεμπτουσία του Χριστιανισμού, ο οποίος χαρμόσυνα αναγγέλλει, την αποκατάσταση των πάντων, την προσδοκία της αναστάσεως των νεκρών και της μελλοντικής άφθονης ζωής που χαρίζει ο Θεός, (σύμβ. της Πίστεως). Άλλωστε ο απόστολος Παύλος σε επήκοον όλων αυτών που αντιλέγουν,ως προς την ανάσταση, μας λέει. «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.» (Α΄Κορ.15:19 )

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους πως, είτε το θέλουμε είτε όχι, το σχέδιο του Θεού κινείται μεταξύ της σταύρωσης του Ιησού, της ανάστασής Του από τους νεκρούς και της συντέλειας του αιώνος. Ας αναρωτηθεί τώρα και ο ποιο κακόπιστος….

Εάν όλες οι προφητείες που αφορούσαν την πρώτη έλευσή του Χριστού εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού και αυτό είναι αποδεκτό από τους πάντες, ΓΙΑΤΙ να μην εκπληρωθούν και οι προφητείες που αναφέρονται στην δεύτερη παρουσία Του και στα γεγονότα που μεσολαβούν έως την έλευσή Του;

Κακές ζύμες και πλάνες

Όλα τα ποιο πάνω γράφτηκαν εις ενθύμιση παντός ενδιαφερόμενου με αγαθή συνείδηση, γα να εννοεί την σπουδαιότητα που έχουν τα λόγια του Ιησού Χριστού, όταν αυτά μας προτρέπουν, ν’ απομακρυνόμαστε από τις ζύμες των Φαρισαίων, των Σαδδουκαίων και των Ηρωδιανών. Από την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ όπως είπαμε, τ’ ΑΞΙΩΜΑΤΑ που δεν εμπνέουν σεβασμό και το ΚΟΣΜΙΚΟ φρόνημα, που γίνεται βρόγχος και παγίδα σε όποιον το ακολουθεί. Αυτό βέβαια είναι ένα μέρος της διαθήκης του Κυρίου μας, που αφορά στην διάπλαση του ήθους όπως το εννοεί  ο Ιησούς Χριστός. Αν και απολύτως απαραίτητο, από μόνο του, ΔΕΝ θα μας αποτρέψει από τις πλάνες του κόσμου και τις μεθοδίες του πονηρού. Μεγάλο βάρος πρέπει να δώσουμε και στο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ κομμάτι της διδασκαλίας του ευαγγελίου, για να είμαστε βέβαιοι, ότι δεν θα μας πλανήσει κανείς!

γιαννης Μαστοράκος

Από fonhbowntos.gr Αύγουστος 14, 2019 Σκεψεις & Σχολια

ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ