Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από το γενεαλογικό δέντρο του Ισαάκ

Από fonhbowntos.gr Μάρτιος 19, 2017 οι προφητειες της αγιας γραφης

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

«Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, Ας μη φανή σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου (του Ισμαήλ) και περί της δούλης σου (της Άγαρ)· κατά πάντα όσα είπη προς σε η Σάρρα, άκουε τους λόγους αυτής· διότι εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα..» ( Γέν.21:12)

Η εξαγγελία αυτή αν κι έγινε δύο χιλιάδες χρόνια προ του Χριστού, διαχώρισε με σχολαστικότητα την γενεαλογική γραμμή των απογόνων του Μεσσία.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

«Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός του Ιωσήφ…του Ισαάκ, του Αβραάμ…» (Λουκ.3:23-34)

Είναι αξιοσημείωτη η επακριβής εκπλήρωση της προφητείας μέσω του γενεαλογικού δέντρου του Ισαάκ και όχι του Ισμαήλ. Για δύο χιλιάδες χρόνια ο Θεός επιβλέπει ότι έχει προκαθορίσει με τέτοια ακρίβεια, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα σε τυχόν άλλους απογόνους. ‘Έτσι και στην παράθεση από τον ευαγγελιστή Ματθαίο των απογόνων του Αβραάμ η αλλιώς των προγόνων του Ιησού (Ματθ.1:1-18) διαπιστώνουμε το ίδιο, όπως και σε ότι περιγράφει ο Λουκάς, αφού δεν βλέπουμε πουθενά να συμπεριλαμβάνεται ο Ισμαήλ . Το γιατί συμβαίνει αυτό μας το εξηγεί ο απόστολος Παύλος.

Ο απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας το χωρίο «…εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα..» (Γέν.21:12) ΛΕΕΙ ότι «τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά, ΔΕΝ είναι παιδιά τού Θεού· αλλά, τα παιδιά της υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα». (Ρωμ.9:8)

Για τον Κύριο αυτό που είχε σημασία, ήταν οι υποσχέσεις Του προς τον Αβραάμ να περάσουν στον Ισαάκ που ο ίδιος του υποσχέθηκε να του δώσει, πράγμα που έγινε με θαυμαστό τρόπο και όχι στον Ισμαήλ, που έκανε με την δούλη του την Άγαρ, αφού γνώριζε, πως ήταν ο καταλληλότερος να διαχειριστεί ότι θα του χάριζε…. (βλέπε στο παράδειγμα του Ησαυ)

Ο Παύλος καταπιάστηκε αρκετά με το ζήτημα αυτό ώστε να καταλήξει λέγοντας με βεβαιότητα, πως «κι εμείς, αδελφοί, (οι χριστιανοί) όπως και ο Ισαάκ, είμαστε παιδιά της υπόσχεσης». ΔΕΝ είμαστε παιδιά της δούλης (Άγαρ), αλλά της ελεύθερης (Σάρας). (Γαλ.4:2831) Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει, πως άλλοτε ήμασταν γιοί της αμαρτίας. Τώρα όμως, καθώς είμαστε ελεύθεροι, μπορούμε να λάβουμε την υιοθεσία και να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού διά του Χριστού!

Από fonhbowntos.gr Μάρτιος 19, 2017 οι προφητειες της αγιας γραφης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ