Τι πιστεύουμε

πίσω στην αρχική

 Λέμε ναι ΜΟΝΟ σ’ ότι συμφωνεί με Τον Λόγο του Θεού

Ο Λόγος του Θεού είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Νέα Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας δόθηκε επειδή είναι:

«θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, όταν  γίνεται σύμφωνα με την δικαιοσύνη Του Θεού». (Β΄Τιμ.3:16)

ΠΑΛΑΙΑ ΔΗ “Παλαιά Διαθήκη” είναι μια συλλογή 39 θεόπνευστων βιβλίων και αποτέλεσε την πρώτη Αγία Γραφή της αρχαίας χριστιανικής Εκκλησίας. Σ΄ αυτήν ο Θεός στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας, αφού περιγράφονται οι ιδιότυπου χαρακτήρα συμφωνίες που κάνει ο Θεός με ανθρώπους (Γεν.9:1-29κ.α)  όπως και με τον λαό Ισραήλ. (Εξ.19:1-25)

καινη Δ.Χρονικά μεταγενέστερη είναι η “Καινή Διαθήκη”. Αυτή είναι μια συλλογή 29 επίσης θεόπνευστων βιβλίων, που αναφέρονται στην εκπλήρωση των επαγγελιών της Παλαιάς από τους προφήτες της (Ιερ.31:1-40)  και τη σύναψη μιας Νέας “διαθήκης” από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του οποίου η Εκκλησία βλέπει να εκπληρώνονται ΟΛΕΣ οι εξαγγελίες τους! (Μτθ.26:28) Ειδικότερα, η Κ.Δ. όπως θα ονομάζεται η Νέα “διαθήκη” στο εξής, θα διέπει τις σχέσεις του Θεού με τον ΝΕΟ λαό Του, που θα είναι οι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ όλης της γης!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ:

Τις όποιες γνώσεις μου και πνευματικές πείρες που απέκτησα με τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα μας τις απέκτησα, ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΤΗΝ “ΒΡΗΚΑ” ΔΙΑΒΑΖΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ! Στο τέλος, ΑΥΤΗ Μ’ΕΦΕΡΕ ενώπιον του Του Θεού ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ, αποδεικνύοντάς μου,- ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΩ Η ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,- πως ο Λόγος Του είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ, είναι ΕΝΕΡΓΟΣ και ΑΣΦΑΛΗΣ απέναντι σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει! Ματθ.1:21/ Πράξ.4:12-10:43/ Ρωμ.10:13/ Α΄Τιμ. 2:5 κ.αλ. Δείτε περισσότερα στην ομολογία μου από την ενότητα «ποιοι είμαστε».

Τι πρέπει εξ αρχής να ξέρουμε και τι να ζητάμε

1.Ο Λόγος τού Θεού το πρώτο που κάνει είναι να μας οδηγεί στο να ζητάμε «πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τ’ άλλα που χρειαζόμαστε θα μας προστεθούν». (Ματθ.6:33)

Όταν η Βασιλεία Του Θεού  έρχεται και εγκαθίσταται μέσα μας, αυτή φανερώνεται με την «αναγέννησή» μας,

βρωμικος2.Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  είναι μια θαυμαστή ενέργεια από τον Θεό, τ’ αποτελέσματα της οποίας γίνονται αμέσως ορατά, αφού ο χριστιανός έτσι “βλέπει” ποιο ξεκάθαρα παρότι πριν αναγεννηθεί. Πολύ περισσότερο βέβαια με την πάροδο του χρόνου, καθώς αυξάνει ο καρπός του Πνεύματος μέσα του και μένοντας σ’ αυτόν με όλη του την καρδιά. (Ιωάν.3:1-36) ( διαβάστε τι είναι αναγέννηση από την θεματολογία μας)

Ο αναγεννημένος χριστιανός πρέπει να ζητάει αμέσως να βαπτιστεί στο νερό

βαπτισμα 13. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. Με την πράξη αυτή περνάμε στην εν Χριστώ πνευματική ζωή, και ταυτόχρονα ευαρεστούμε Τον Θεό γιατί έτσι κάνουμε το θέλημα Του. Αυτό γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, με την προϋπόθεση, το άτομο που θα βαπτιστεί στο νερό, να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκ.16:16, Πράξ.2:36-39, Α΄Πέτρ.3:21).

Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν, (Πράξ.8:12κ.α) οπότε μπορούν να πάρουν μέρος και στα υπόλοιπα μυστήρια όπως είναι η Θεία ευχαριστία και η εξομολόγηση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ4)  Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξ.2:47, 20:7) και πρέπει να γίνεται ακριβώς όπως την έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την παρέδωσε στους αποστόλους (Λουκ.22:14-21) (Α΄Κορ.11:23-27).

Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία  (Α΄Κορ.11:28) και δέχονται ότι ο οίνος και ο άρτος είναι σώμα και αίμα Χριστού δια της πίστεως. (Α΄Κορ.11:27-30).

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ5) Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό και εάν ο ίδιος το επιθυμεί ενώπιον πάντων (Μάρκ.1:5, Πράξ.19:18)  ή κατ’ ιδίαν, (Ιάκ.5:16) για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο που έχει την εξουσία να το κάνει, τον Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό. (Πράξ.4:12)

6) ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ  επίσης αφορά τους ασθενείς που ζητούν την θεραπεία του σώματός τους από οποιαδήποτε ασθένεια! Τότε οι πρεσβύτεροι και ο Ποιμένας της εκκλησίας  ΕΥΧΕΛΑΙΟπροσεύχονται  χρείοντάς τους με έλαιο και επιθέτοντας τα χέρια τους επάνω τους, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού. (Ιάκ.5:14, Μάρκ.6:13). Για τον σκοπό αυτό και για να υπάρχει ευλογία Θεού κι ευεργετικά αποτελέσματα στο εκκλησίασμα, καθήκον όλων είναι να προσεύχονται για να δοθούν τα χαρίσματα της πίστεως και των ιαμάτων. (Α΄Κορ.12:9,28,31). Αυτός που θεραπεύει όμως τον ασθενή είναι ο Ιησούς Χριστός. (Ματθ.9:6, Πραξ.4:10, Α΄Κορ.12:6)

7) ΟΙ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ που είναι πέντε, πρέπει να τις ζητάμε από τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας ΔΙΑΚΟΝΙΕςΙησού Χριστό ο οποίος τις δίνει για την οικοδομή των πιστών της εκκλησίας και την τελειοποίηση των αγίων. Η Κ. Δ λέει πως «αυτός (ο Ιησούς) έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους».(Εφεσ.4:11,2:20)

Όλα τα ποιο πάνω είναι, όσα απαραίτητα πρέπει να κάνει από την αρχή ο χριστιανός, για να κατανοήσει τον πλούτο της δόξης του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, μαζί και ο τρόπος που πρέπει να γίνονται, για την εύρυθμη λειτουργία  μιας εκκλησίας που θα ευαρεστεί τον Θεό και όχι τους ανθρώπους.

 ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

με Πνεύμα ΆγιοΟ πιστός χρειάζεται να ενδυθεί δύναμη εξ’ ύψους για να κάνει το θέλημα Του Θεού, όπως συνέβη με τους αποστόλους και τους πρώτους μαθητές του Κυρίου. (Πραξ.2:1-47)  Γι αυτό και συνιστάμε Το ΧΡΙΣΜΑ (βάπτισμα) στο Πνεύμα το Άγιο και στους πιστούς να το ζητούν από τον ίδιον τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο. (Ματθαίος 3:11).

Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρησθεί με Πνεύμα Άγιο, είναι το φαινόμενο των ξένων γλωσσών,  όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.(Μαρκ.16:17,Πράξ.2:4, Ι9:6, Α΄Κορ.14:22κ.α).

Αυτό που πιστεύω ως ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ θα πραγματοποιηθεί ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ

A) Η Περίοδος Χάριτος ( η Βασιλεία Του Θεού επί της γης στην πνευματική της μορφή)

Η ΒΑΣΙΛΕΊΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΠερίοδος χάριτος είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε γενικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα χρονικό διάστημα στο οποίο κάποιος έχει εξασφαλίσει την εύνοια κάποιου άλλου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, είναι η περίοδος που εγκαινίασε ο Ιησούς Χριστός επί της γης με την θυσία Του στον σταυρό του Γολγοθά με σκοπό, ΝΑ ΧΑΡΊΣΕΙ στους ανθρώπους τα πάντα προς «ζωή και ευσέβεια» δια της επιγνώσεως του Θεού, για ν΄ απολαύσουν ΟΙ ΠΙΣΤΕΎΟΝΤΕΣ, τις ετοιμασμένες « μεγάλες και πολύτιμες επαγγελίες» Του ! (Β΄Πέτ.1:4)

Τ αγαθά αυτά αποκτούνται με την βασιλεία του Θεού να εγκαθίσταται από τώρα «εντός υμών» στην πνευματική της μορφή, με την αναγέννηση όπως είπαμε (Ιωάν3:1-13) και το χρίσμα του Πνεύματος Του Αγίου.Ή εκκλησία είναι το μέρος που πραγματώνονται, “φαίνονται” πνευματικά κι αποκτούν αξία οι λειτουργίες της βασιλείας των ουρανών.

Την περιμένουμε όμως και ως αναμενόμενη, όταν αυτή πραγματωθεί στην χιλιετή βασιλεία του Ιησού Χριστού επί της γης.

Β) Η Βασιλεία Του Θεού πραγματώνεται επί της γης για χίλια χρόνια

Η βΑΣΙΛΕΊΑ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗςΟι «γάμοι του Νυμφίου» (Ματθ.22:8, Αποκ.19:7) τους οποίους προσδοκούμε με υπομονή, με πίστη και ελπίδα, θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε, αφού είναι υπόσχεση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τότε η στρατευμένη εκκλησία,-οι ζώντες δηλ. στην παρουσία του Κυρίου,- θα συναντηθεί στο μεσουράνημα με όλους τους αγίους όλων των εποχών στην «εξανάσταση των νεκρών», που σώθηκαν κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, (Φιλιπ.3:11) για να γίνουν «Βασιλείς και Ιερείς του Θεού του Υψίστου για να βασιλεύσουν επί της γης»! (Αποκ.5:10)

Γ) Η Βασιλεία Του Θεού μετά τα χίλια χρόνια θα συνεχιστεί στους ουρανούς

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝΌταν κι αυτή η υπόσχεσή Του εκπληρωθεί, αμέσως μετά τα χίλια χρόνια, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει «νέους ουρανούς και νέα γη», για ν’ ακολουθήσει η «αιώνια ζωή των εκλεκτών, των πιστών και των αγίων» στο φως της δικαίωσης και όχι στο σκοτάδι της κρίσις, με την εκκλησία του Χριστού σε περίοπτη θέση μέσα στην Βασιλεία των ουρανών πλέον και όχι στην γη.

Τότε δεν θα υπάρχει ενθύμηση των παλαιών αλλά μια νέα ζωή θα φανερωθεί για τους υιούς Του Θεού, που σαν οι άγγελοι του Κυρίου, αναπαυμένοι από τα έργα τους, θα εξακολουθήσουν να προχωρούν και οι ίδιοι στην προοδευτική γνώση Του Θεού, για να είναι «όμοιοι με τον Ιησού Χριστό τον Πρωτότοκο όλης της κτίσεως», που δίδαξε με την διαγωγή του σε ανθρώπους, σε αρχές, σε εξουσίες και σε δυνάμεις, ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ομοίωση με το Θεό δεν είναι η έπαρση, αλλά η ταπείνωση. (Κολ.1:15, Α΄Ιωαν.3:2, Ματθ.22:30)