Επιστήμη & Αγία Γραφή

Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας…(ΙΩΒ 26:8)

Πως τα σύννεφα αποκτούν την ικανότητα να συγκρατούν τόνους νερό κι αυτά να μην ανοίγουν από το βά...

8.το ανθρώπινο σώμα

Αν κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, το σώμα μας, την ύπαρξή μας, θα βρούμε θαύματα, που η καθημερινότητα...

7.Η ελλειπτική τροχιά της γης

Ας συνεχίσουμε να σκεπτόμαστε, καθώς τρέχουμε πάνω στη γη μας με ταχύτητα χιλιομέτρων κάθε δευτερ...

6.ο αέρας

Ο αέρας που αναπνέουμε, έχει 20% περίπου οξυγόνο. Συχνά ακούω την παρατήρηση: »Τι κρίμα, να μην έ...

5.το νερό

Το νερό, η πιο σημαντική χημική ένωση. Κάτι θαυμαστό συμβαίνει και στο νερό, για να εξασφαλιστεί ...

4. Η ταχύτητα διαστολής μετά το Big Bang

Ο Steven Hawking (A brief history of time - From the Big Bang To Black Holes, Bantam Books, New Y...

3.τι είναι το φως

Το φως αποτελείται από σωμάτια που λέγονται φωτόνια. Ένα τεράστιο πλήθος φωτονίων κινούνται στη δ...

2. οι πυρηνικές δυνάμεις στο άτομο

Ένα παράδοξο. Η κατασκευή του ατόμου, με τον πυρήνα στο κέντρο και τα ηλεκτρόνια να περιστρέφοντα...

1.το σύμπαν

Οι αρχαίοι κάτοικοι του πλανήτη πίστευαν ότι η γη είναι ένα μεγάλο μέρος του σύμπαντος. Οι αστέρε...