10. Η Βασιλεία του Θεού πνευματικά παρούσα δια της Εκκλησίας

10.η Βασιλεία του Θεού είναι πνευματικά παρούσα δια της εκκλησίας.

Λέγαμε λοιπόν μετά την μεγάλη αλλά απαραίτητη ενότητα που ανοίξαμε αναφορικά με το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων (εθνικών και Ιουδαίων) από τον Θεό και την επιστροφή τους προς αυτόν, ότι η εκκλησία είναι ο τόπος που συναντά ο άνθρωπος το Θείο, αφού για πολλούς είναι η πύλη που συνδέει την γη με τον ουρανό. Εκεί ευλογείται ο Θεός, εκεί ταπεινώνεται και ο άνθρωπος. Η εξέλιξη ενός καλού χριστιανού συνδέεται άρρητα με την προσέλευσή του στις συναθροίσεις της εκκλησίας που ανήκει, ΚΑΙ στο μέτρο που συμμετέχει στην μυστηριακή ζωή αυτής. Μπορεί να είναι μαθητής, να διδάσκεται δια του ευαγγελίου τα περί της Βασιλείας του Θεού και ταυτόχρονα να εργάζεται για την αύξηση αυτής.

Δυστυχώς η εκκοσμίκευση των εκκλησιών έχει αποπροσανατολίσει τα μέλη τους από τον αρχικό σκοπό τους  για τον οποίο άλλωστε δημιουργήθηκαν. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κάθε τι μέσα στην εκκλησία όπως και η κάθε ενασχόληση των πιστών θα πρέπει να είναι έτσι ακριβώς, όπως τα  παρήγγειλλε ο Ιησούς Χριστός και οι απόστολοι να γίνονται.(Αποκ.Κεφ.1-4 κ.αλ.)

Αυτή είναι μια εκκλησία που έχει το πνευματικό στοιχείο ζωντανό, για να μπορεί ν’ αγωνίζεται και να φτάνει πάντοτε το θέλημα του Θεού, το αγαθό το ευάρεστο και το τέλειο, φυλάσσοντας τις ευαγγελικές και αποστολικές παραδόσεις με τις οποίες θα πρέπει ανεπιφύλακτα να είναι συνδεδεμένη, για ν’ αυξάνει στον καρπό Του Πνεύματος του Αγίου και να τον διατηρεί.(Γαλ.5:22)

Τα οφέλη των χριστιανών από τις δραστηριότητες της καθημερινότητά τους, καθορίζονται ως ένα μεγάλο βαθμό, με βάση την πίστη, την πνευματική τους αύξηση και την προσδοκία της επιφανείας του Ιησού Χριστού. Όχι με σοφιστείες, όχι με ιδεολογήματα και γραώδεις μύθους, ούτε χρησιμοποιώντας μάτια πονηρά και αλαζονικά επιθυμώντας ν’ αποκτήσουν ότι βλέπουν. «Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετ’ αυταρκείας». (Α΄Τιμ.6:5-11) Ότι άλλο αποπροσανατολίζει, μας κάνει να χάνουμε την πίστη μας και την πεποίθησή μας σ’ εκείνον που μας έσωσε, με αποτέλεσμα να «σερνόμαστε εις τα οπίσω». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή έχει μεριμνήσει η διδασκαλία του ευαγγελίου να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με την Βασιλεία του Θεού, η οποία με την εμφάνισή Του επί της γης, είναι από τότε δυναμικά παρούσα στην πνευματική της μορφή!

Είναι το πρώτο και όχι το τελευταίο στάδιο της υποσχεθείσας και πολυπόθητης αυτής βασιλείας από τον Ιησού Χριστό, οι ενέργειες της οποίας γίνονται κατανοητές μόνο μέσα στην εκκλησία, αφού διενεργούνται μεταξύ των πιστευόντων! Αντίθετα, εάν υπάρχει απιστία, η διδασκαλία για τα περί της Βασιλείας των ουρανών αντικαθίσταται με άλλους είδους δοξασίες κι επιλογές, που προβάλουν «παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων» (Ματθ.15:9, Κολ.2:20 κ.α) και όχι εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους ανθρώπους. (Λουκ.22:29-30)

Παραδόσεις που δεν ταυτίζονται με την απλή πίστη του ευαγγελίου φέρνουν καταστροφή στους ακούοντας και δυστυχώς, εάν αυτές προέρχονται από τους αντιπροσώπους -ποιμένες, ιερείς κ.ά., -διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, τότε, όπως με το παράδειγμα των Φαρισαίων, κάνουν κακό και στους ποιο απλούς πιστούς ακόμα. Οι άνθρωποι αυτοί, σήμερα, όπως ποτέ άλλοτε, στα πλαίσια της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης των πάντων, διανθίζουν τα κηρύγματά τους με  βαρύγδουπες διακηρύξεις περί ειρήνης, ενότητας και αγάπης των λαών, επιφέροντας έτσι περισσότερη σύγχυση μεταξύ των πιστών, ενώ γνωρίζουν, πως χωρίς τον αρχηγό της ειρήνης τον Ιησού Χριστό κι «αν ελεηθή ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην·». Μη βλέποντας στην μεγαλοσύνη του Κυρίου, θα παραμείνει ασεβής κάνοντας το κακό! (Ησ.26:10)

Το σχέδιο του Θεού περί «προσκλήσεως ενός λαού εκ των εθνών δια τ’ όνομα αυτού», ΔΕΝ αντικαθίσταται  με κάποιο πρόγραμμα ανθρώπινης επινοήσεως που θ’ αφορά τα «περί βελτιώσεως του κόσμου», επειδή αυτοί δεν δέχονται την εγκατάσταση της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, όταν  ο Ιησούς επανέλθει μετά πάντων των αγίων Του για να Βασιλεύσει αρχικά επί της γης, (το δεύτερο στάδιο της Βασιλείας που είναι η χιλιετής Βασιλεία του Χριστού επί της γης κάνοντας αποκατάσταση στα πάντα) και εν συνεχεία στους ουρανούς κάνοντας τα πάντα νέα. (το τρίτο και τελευταίο στάδιο, η αιώνια Βασιλεία του Θεού στους ουρανούς).

Από την κατανόησή της διδασκαλίας αυτής εξαρτάται  η εξέλιξη των πιστών, το μέλλον τους, η σωτηρία τους και η μετάβασή τους στα επόμενα στάδια της βασιλείας του Θεού, πράγμα που θα πρέπει να μας καταστήσει προσεχτικούς.

Όσοι συμμετέχουν στο προαιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, προσέχουν πολύ στον Λόγο Του τον Άγιο, και παρηγορούνται, όταν τους γίνεται γνωστό από το Πνεύμα του Θεού, πως το ταξίδι τους αυτό, δεν θα έχει ομοιότητες με των ανθρώπων εκείνων που έχουν άγνοια και ζουν χωρίς ελπίδα. Την διαφορά την κάνει ο Ιησούς Χριστός, που εάν είναι εγκατεστημένος πλουσίως στην καρδιά, στην ψυχή και στο σώμα τους θα γνωρίζουν, ότι ποτέ δεν θα εγκαταλειφτούν μόνοι!

Τελειώνοντας λοιπόν άλλη μια ενότητα για τα περί της Βασιλείας του Ιησού Χριστού συμπεραίνουμε ότι:

Η διδασκαλία του ευαγγελίου, που ήρθε για να φανερώσει την Βασιλεία των ουρανών, δεν είναι διδασκαλία με αφηρημένες έννοιες, δεν παραπέμπει σε ακατανόητες εικόνες, ούτε κρύβει μυστήρια που δεν έχουν αποκαλυφθεί, αφού το βέβαιο είναι και το επαναλαμβάνουμε πάλι, πως:

  1. A) Με την κάθοδο του Ιησού από τους ουρανούς κατέβηκε και η Βασιλεία του Θεού στην γη για να εγκατασταθεί -αρχικά όπως είπαμε και δια της εκκλησίας- μεταξύ των πιστευόντων, (Μάρκ.9:1)

και να αποδείξει ότι :

  1. B) η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ’ εν δυνάμει. (Α΄ Κορ.4:20)

ΤΕΛΟΣ 10ου  ΜΕΡΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «11.Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ»

Σχόλια