1.Η Βασιλεία των Ουρανών

έχει αρχή  όχι  τέλος

Η λέξη «αρχή» όταν αναφερόμαστε στα του Θεού και Πατέρα όλης της κτήσεως (Εφ.4:6)  δεν έχει κανένα νόημα αφού πιστεύουμε, όντας ταυτισμένος με τον Υιό (Ιωάν.1:1) και το Πνεύμα Το Άγιο, (Ματθ.28:19) αυτός είναι «απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών μήτε τέλος ζωής». (Εβρ. 7:3)

«Ο θρόνος Του, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας Του».  (Ψαλ. 45:6)

Ωστόσο με την έκφραση αυτή θέλουμε να δηλώσουμε μια καινούργια εποχή που εγκαινιάζεται με το έργο του Ιησού Χριστού επί της γης και στην οποία κυριαρχεί η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, (Α΄Κορ.13:13) αντί της απιστίας, της απόγνωσης και του μίσους,.

Η καινούργια αυτή εποχή στην Καινή Διαθήκη κηρύσσεται ως ήδη παρούσα, (Ματθ.4:17,Ιωάν.3:3)  αλλά και ως αναμενόμενη στην πληρότητά της μελλοντικά, κατά την δεύτερη έλευση του Ιησού. (Ματθ.25:31)

Αυτός θα είναι ένας τόπος του Θεού. Ένας τόπος που ετοιμάζεται (Ιωάν.14:3) και θα είναι η βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, ο επουράνιος παράδεισος. Ο πνευματικός ουρανός, ο υπέρ πάντων των ουρανών, με τον θρόνο του Θεού, την κατοικία των αγγέλων, τον κλήρο των αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και την παρουσία των δοξασμένων παιδιών του Θεού, των λυτρωμένων της Καινής Διαθήκης στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού.

Θα έχει συντελεστεί όχι απλά μια αποκατάσταση σε ότι στρεβλό υπάρχει παντού γύρω μας, κάτι που θα δούμε οπωσδήποτε να συμβαίνει στην χιλιετή βασιλεία του Χριστού και των αγίων του επί της γης, αλλά «τότε», στην επουράνια βασιλεία Του, «τα πάντα θα είναι νέα». (Αποκ.21:5)

Τίποτα δεν θα θυμίζει την παλαιά κτίση. Τίποτα δεν θα έχει που να μιαίνει τον τόπο αυτό που θα κυβερνά και θα εξουσιάζει ο Θεός, (Αποκ.21:27) αντίθετα με την γη και την κοινωνία των ανθρώπων όπου σήμερα κυβερνά και εξουσιάζει ο διάβολος.

Αυτό συνέβη όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία, αποξενώθηκε από τον Θεό και έφυγε μακριά από την καθοδήγησή του. Τότε βρήκε  την ευκαιρία ο διάβολος  να θέσει κάτω από την δική του εξουσία  το ανθρώπινο γένος και να γίνει η γη και οι κάτοικοί της, βασιλεία του σκότους και του Πονηρού.

«Και είπε προς αυτόν ( στον Ιησού) ο διάβολος· εις σε θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτών, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη, ( ενν. από τους ανθρώπους) και εις όντινα θέλω δίδω αυτήν». (Λουκ.4:6)

ΤΕΛΟΣ 1ου  ΜΕΡΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «2. Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»

Σχόλια