Τα βιβλία της Αγίας Γραφής

πίσω στην αρχική
Αββακούμ

Το έργο κατατάσσεται στα Προφητικά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στην υποομάδα «Δώδεκα Προφήτες». Ανάλογη θέση κατέχει και στην Εβραϊκή Βίβλο, στην υποομάδα «μεταγενέστεροι Προφήτες» της ομάδας «Προφήτες».

Το βιβλίο «Αββακούμ» περιέχει τις προφητείες του ομώνυμου προφήτη. Ο Αββακούμ ήταν πιθανότατα σύγχρονος του προφήτη Ιερεμία και έδρασε στην Ιερουσαλήμ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βαβυλώνιοι μετά τη νίκη τους επί των Αιγυπτίων στην Χαρκεμίς (605π.Χ.) επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην Παλαιστίνη.

Το βιβλίο αρχίζει με ένα διάλογο ανάμεσα στον Αββακούμ και το Θεό, μέσα από τον οποίο ο προφήτης προσπαθεί να εξιχνιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κατευθύνει την ιστορία. Η εύλογη απορία του προφήτη συνίσταται στο γιατί ο Θεός επιλέγει τούς Χαλδαίους ως όργανα του, προκειμένου να τιμωρήσει το λαό του. Τελικά ο προφήτης διαβεβαιώνεται ότι ο Θεός δεν επιτρέπει στο άδικο να θριαμβεύσει και το βιβλίο τελειώνει με τον τελικό θρίαμβο του Θεού.

Η απάντηση που δίνει το βιβλίο στο ερώτημα, πώς είναι δυνατό να επιτρέπει ο άγιος και δίκαιος Κριτής την επικράτηση του κακού, είναι ότι ο Θεός μέσα από ανεξιχνίαστους για τον άνθρωπο δρόμους προετοιμάζει την τελική νίκη του δικαίου. Η διαβεβαίωση ότι ο δίκαιος άνθρωπος θα ζήσει χάρη στην εμπιστοσύνη του στο Θεό θα καταστεί βασική βιβλική σωτηριολογική διδασκαλία.

Διάγραμμα περιεχομένου

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελείται από 3 κεφάλαια:

  • 1:1: Επιγραφή.
  • 1:2-4: Η διαμαρτυρία του προφήτη στο θεό για την αδικία που επικρατεί στον κόσμο.
  • 1:5-11: Απάντηση του Θεού που αναφέρεται στην τιμωρία του Ιούδα από τους Χαλδαίους.
  • 1:12-17: Ασυμβίβαστη προς την δικαιοσύνη και την αγιότητα του Θεού η τιμωρία του Ιούδα από ασεβή λαό.
  • 2:1-20: Η διαβεβαίωση του θεού προς τον προφήτη για την καταστροφή των εχθρών και η εξαγγελία αυτής από τον προφήτη.
  • 3:1-19: Προσευχή του προφήτη.