Εκκλησιαστική Ιστορία

Οι μεγάλοι διωγμοί από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες 64-311μ.χ

Καθώς το ευαγγέλιο απλωνόταν σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας παίρνοντας απ...

Διωγμοί κατά την Πρωτοχριστιανική περίοδο 30-70μ.Χ

Την περίοδο εκείνη οι συνέπειες από την εξάπλωση του ευαγγελίου φάνηκαν από την πρώτη στιγμή με τ...