Τα Πνευματικά Πνευματικώς ανακρίνονται

Πνευματικά λέμε τα άυλα αγαθά τα οποία προφανώς και δεν βλέπουμε όμως τα περισσότερα απ’ αυτά μπορούμε πλέον να ερμηνεύσουμε. Τέτοια θεωρούνται η υπόληψη, η τιμή, η εμπορική πίστη, η υγεία, η ελευθερία και ότι άλλο συμπεριλαμβάνεται στην σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ατομικότητα.

Είναι όμως κι άλλα που λέμε πνευματικά, αυτά σχετίζονται με το θείο, και γίνονται «σκοπός ζωής»… Αυτά ούτε φαίνονται στα μάτια μας ούτε μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε παρεκτός κι αν είμαστε πνευματικοί…Τον ορισμό του «πνευματικού» εύκολα τον δίνουμε λέγοντας πως χαρακτηρίζεται από αυτοεπίγνωση, ευρύτητα πνεύματος, καλή διάθεση, ελπίδα, ενεργητικότητα, αγάπη κ.αλ., και θα μπορούσε να’ ναι όλα αυτά και πολλά άλλα, πλην όμως όσα εμείς εννοούμε «πνευματικά», τα ερμηνεύουν εκείνοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα!

Ο απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος σ’ αυτό το ζήτημα, καθώς λέει πως «οι έχοντες το Πνεύμα κατανοούν τα πνευματικά», δηλαδή «εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν». (Α΄Κορ.2:13&9)

Όλ’ αυτά που ζούμε κι απολαμβάνουμε δια του ευαγγελίου, θα τα θεωρούσαμε από αόριστα έως φανταστικά εάν το ίδιο το Πνεύμα Του Κυρίου δεν υποδείκνυε τον Ιησού Χριστό, ως το μόνο πρόσωπο που πέρασε από τον κόσμο μας κι έδωσε ασφαλείς πληροφορίες για τον αληθινό Θεό και την Βασιλεία Του! Το ίδιο μαρτυρεί και ο Ιησούς περί του Πνεύματος! Τον ονομάζει «Παράκλητο» λέει ότι προέρχεται από τον Πατέρα Θεό όπως ο ίδιος, και πως «ΕΚΕΙΝΟΣ, το Πνεύμα της αληθείας», θα μαρτυρούσε γι αυτόν! Και πράγματι, όταν ήρθε ο καιρός της αναχωρήσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας για τους ουρανούς, δεν άφησε την παραμικρή αμφιβολία μ’ όσα αποκάλυψε στους ανθρώπους, «αποδεικνύοντας εαυτόν Υιόν Θεού εν δυνάμει ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΩΣΥΝΗΣ διά της εκ νεκρών αναστάσεώς Του..!». (Ιωαν.5:36, 15:26, Ρωμ.1:4) Όλ’ αυτά εάν ανήκαν μόνο στον χώρο της σκέψης, κάθε φορά που θα τα επεξεργαζόμασταν θα μας έλεγαν διανοούμενους, φιλόσοφους, κ.αλ., επειδή όμως πρόκειται για εικόνες που δεν βλέπουμε αλλά πιστεύουμε πως υπάρχουν, τις εξηγούμε δια του Πνεύματος του Αγίου.

 Οι δυνατότητες της αναγέννησης από το Άγιο Πνεύμα

 ΑΝ έτσι έγινε με τον Ιησού Χριστό για ν’ αποδειχθεί ότι από τον Θεό προήλθε, όσοι φέρνουν τ’ όνομά Του ως χριστιανοί τι πρέπει να κάνουν η τι πρέπει να τους γίνει, για να δείξουν ότι είναι απ’ αυτόν; Γι όλα λέμε πως υπάρχει μια αρχή…Το ίδιο και για κάποιον που πιστεύει… Προφανώς από κάπου πρέπει να ξεκίνησε, διότι ποιος γεννιέται έχοντας γνωρίσει ήδη τον Θεό; Όταν όμως ανδρωθεί, έχει αν θέλει την δυνατότητα ν’ αναγεννηθεί, και ν’ αποκτήσει εκείνα που του χρειάζονται για να ζήσει και να λατρέψει τον Θεό «εν πνεύματι και αληθεία», σπουδάζοντας τα πράγματα του Θεού δια του ευαγγελίου! Ορμώμενος από το Πνεύμα το Άγιο κατανοεί δια της πίστεως τον αληθινό Θεό, αποκτά «νουν Χριστού», το πεδίο των γνώσεών του πλαταίνει, εννοεί τους «θησαυρούς τής σοφίας και της γνώσης» του Θεού, και ανακαλύπτει πως αυτά που θεωρούσε για τον εαυτό του κέρδη, ζημίωναν την σχέση του με τον Χριστό..! Ο απόστολος Παύλος έλεγε σχετικά: «Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μου· για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα, και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό». (Φιλ.3:8)

 Υποχρεωτική η  συμπόρευση με το Άγιο Πνεύμα

 Η επιστημοσύνη του Παύλου, που σπούδασε παρά τους πόδας του δασκάλου του Γαμαλιήλ και η οποία του υπαγόρευε έναν ορθολογικό τρόπο σκέψεως, φαίνεται πως έπαψε να τον απασχολεί. Κατάλαβε, πως δεν ήταν αυτό το ΚΛΕΙΔΙ για να ξεκλειδώσει το «μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού»…Κι επειδή, ΔΕΝ μπορείς άλλα να λες κι άλλα να κάνεις, ο Παύλος ΑΦΕΘΗΚΕ στην διδαχή του Πνεύματος του Αγίου, η οποία τον έκανε να επιτύχει στον καλό αγώνα της πίστεως, να τελειώσει τον δρόμο του με χαρά και να προσδοκά μ’ ελπίδα το στεφάνι της δόξας από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό! (Κολ.2:2,Α΄Κορ.1:21) Την ημέρα εκείνη ο Κύριος ενώπιον του Πατέρα και των αγίων Του αγγέλων, θ’ αποδώσει τον μισθό που αναλογεί στον καθένα που κράτησε ψηλά τον Λόγο της υπομονής Του και δεν αρνήθηκε τ’ όνομά Του!

Ούτε ο αγώνας που έκανε ο Παύλος ούτε κανενός άλλου θα ήταν δυνατόν να ευοδωθεί, χωρίς την ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με το Άγιο Πνεύμα, τ’ οποίο είναι δώρο Θεού και δίνει απλόχερα σ’ όποιον το ζητάει από καρδιάς. Ευλογίες όπως είναι ΟΙ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ από τον Ιησού Χριστό και ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ από του Πνεύματος του Αγίου, δεν προέρχονται από την γη ούτε από τον κόσμο αυτόν…Ο Ιωάννης ο βαπτιστής έλεγε πως «Δεν ΔΥΝΑΤΑΙ ο άνθρωπος να λαμβάνη ΟΥΔΕΝ, εάν δεν ήναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ εις αυτόν εκ του ΟΥΡΑΝΟΥ»! (Ιωάν.3:27) 

Μια σημαντική παρατήρηση του Κυρίου

Στους μαθητές του Κυρίου «ΕΔΟΘΗ» να γνωρίσουν τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις «εκείνους» έλεγε ο Ιησούς, «ΔΕΝ ΕΔΟΘΗ»! Ο όχλος, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι του λαού είναι κατά τον Ιησού «εκείνοι» στους οποίους «ΔΕΝ εδόθη να γνωρίζουν», διότι «αν γνώριζαν» λέει ο Παύλος, «δεν θα σταύρωναν το Κύριο της δόξης..»! (Ματθ.13:11) Με βάση την ποιο πάνω διαπίστωση του Κυρίου, όποιος γεννιέται «εξ ύδατος και Πνεύματος», δηλαδή από τον λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, έχει κάθε  λόγο να πιστεύει πως η είσοδός του δια της χάριτος του Χριστού στην Βασιλεία των ουρανών έχει πολλές πιθανότητες. Έχουμε δείξει κι αλλού πως αυτός, ο αναγεννημένος χριστιανός οδηγείται από του Πνεύματος με ειρήνη κι ασφάλεια, και είναι ο ίδιος  ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ, ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ, ΕΝΝΟΕΙ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΙ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! Αυτός και ίσως όχι άλλος, και δεν υπάρχει προσωποληψία από τον Θεό γι αυτό…! (Ιωάν. 16:13,17:17,18:37) (δείτε: «τα καλύτερα και συνεχόμενα για την σωτηρία» )

Οι αποκαλύψεις του Πνεύματος σ’ εκείνους που έχουν Πνεύμα Άγιο

Επειδή αναφερόμαστε στην «διδαχή του Πνεύματος» και πιθανόν ν’ αδυνατούμε ακόμα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, να πούμε πως τα πάντα επιδέχονται ερμηνεία…Το ίδιο και το ευαγγέλιο..! Ο απόστολος Πέτρος λέει πως «είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν». (Β΄Πέτ.3:16) Προς αποφυγή λοιπόν από το να παίρνουν τέτοιες ατραπούς οι πιστοί και ειλικρινείς χριστιανοί, «ΑΥΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» λέει ο Παύλος, επειδή το Πνεύμα εξετάζει  τα πάντα, ακόμα και τα ποιο κρυφά σχέδια του Θεού.

Συμπληρώνοντας ο απόστολος Παύλος μας εξηγεί ότι είπαμε και στον πρόλογό μας: Ποιός από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός από το πνεύμα τού ίδιου του ανθρώπου που είναι μέσα του; Έτσι, και τα μυστικά του Θεού ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να ξέρει, παρά μονάχα το Πνεύμα τού Θεού.  ΕΜΕΙΣ όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το ΠΝΕΥΜΑ που ΣΤΕΛΝΕΙ ο Θεός, για να μπορέσουμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Έτσι, μιλάω όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, συγκρίνοντας τα «πνευματικά προς τα πνευματικά»…Δηλαδή, ερμηνεύοντας τις αποκαλύψεις του Πνεύματος σ’ εκείνους που έχουν το Πνεύμα! (Α΄Κορ. 2:10-13)

 Ο Φυσικός άνθρωπος που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ είναι αδύνατον να εννοήσει

Συνεχίζοντας ο Παύλος χαρακτηρίζει «ΦΥΣΙΚΟ» τον άνθρωπο που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ! Μπορεί να είναι ακαδημαικός, φιλόσοφος, διανοούμενος κ.αλ. όπως προείπαμε αλλά πάντοτε θα διαφέρει με τον πνευματικό, για τον λόγο ότι δεν έχει το Πνεύμα…Όταν όμως το αποκτήσει όλα θ’ αλλάξουν γι αυτόν όπως και οι αντιλήψεις του! Αυτές κάνουν τον “φυσικό” άνθρωπο,-όπως τον ονομάζει,- να μην παραδέχεται την γνώση και τα δώρα Του Θεού, αφού για κείνον είναι μωρία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, αλλά και γιατί αυτά τα πράγματα ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝΤΑΙ! (Α΄Κορ.2:10-16) Αντίθετα, αυτός που ΕΧΕΙ Πνεύμα Άγιο, καταλαβαίνει τα πάντα ανεξάρτητα από την μόρφωση που έχει, διότι όπως το έχει θέσει ο Κύριος, τα δικά Του πράγματα δεν χρειάζονται πανεπιστήμιο για να μάθει κάποιος, ν’ αγγίξει και να γευτεί την αγαθότητά Του όπως το ίδιο και την σωτηρία Του. 

Η παραβολή του κρυμμένου θησαυρού παραπέμπει σ’ότι λέμε. Ο γεωργός που βρίσκει τον θησαυρό στον αγρό εκτιμά την αξία του και προκειμένου να τον κάνει δικό του πουλάει ότι έχει για να τον αποκτήσει! (Λουκ. 14:15) Πουλάει την όποια επιστημονική του κατάρτιση, πουλάει την οποιαδήποτε γνώμη η άποψη έχει και χαμηλώνει έως εδάφους, αφήνοντας χώρο στον Ιησού να υψωθεί. ΜΕ « μετάνοια και πίστη εις το ευαγγέλιον» μαθητεύει τα περί της βασιλείας του Θεού δια του πνεύματος του Ιησού Χριστού, εκτιμά την σωτηρία του και κατανοεί τον αγώνα που πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει την είσοδό του σ’ αυτήν, καθώς αντίθετα με τον φυσικό η σαρκικό άνθρωπο, ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ! (Μάρκ.1:15)

Άλλος τρόπος για να γίνει κανείς «διδακτός του Κυρίου» και ν’ αποκτήσει σοφία Θεού δεν υπάρχει. ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ. ‘Οποιοι πορεύονται με απόδειξη Πνεύματος και δυνάμεως είναι διότι εμπιστεύονται τον Κύριο και όσα το Πνεύμα το Άγιο τους αποκαλύπτει!

Γιάννης Μαστοράκος

Σχόλια