Οι ιερείς θα έδιναν τ’ αργύρια της προδοσίας στον κεραμέα

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξτα στον κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία τιμήθηκα απ’ αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έρριξα στον οίκο τού Κυρίου, στον κεραμέα. (Ζαχ.11:13)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Και οι ιερείς, παίρνοντας τα αργύρια, είπαν: Δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο· επειδή, είναι τιμή αίματος.

7 Και αφού έκαναν συμβούλιο, αγόρασαν μ’ αυτά το χωράφι τού κεραμέα, για να θάβονται εκεί οι ξένοι. 8 Γι’ αυτό, το χωράφι εκείνο ονομάστηκε: Χωράφι αίματος, μέχρι τη σημερινή ημέρα. 9 Τότε, εκπληρώθηκε εκείνο που ειπώθηκε διαμέσου τού Ιερεμία τού προφήτη, που είπε: «Και πήραν τα 30 αργύρια, την τιμή που εκτιμήθηκε, τον οποίο εκτίμησαν οι γιοι Ισραήλ, 10 και τα έδωσαν στο χωράφι τού κεραμέα, καθώς ο Κύριος παρήγγειλε σε μένα». (Ματθ.27:6-10)

Αυτός, λοιπόν, απέκτησε ένα χωράφι από τον μισθό της αδικίας……19 και έγινε γνωστό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο ονομάστηκε στη δική τους διάλεκτο: Ακελδαμά, δηλαδή: Χωράφι αίματος. Πράξ.1:18-19

ΣΧΟΛΙΑ

Αξιοπρόσεκτες είναι οι εξής λεπτομέρειες

Πρώτον: Η τιμή ήταν πολύτιμη γι αυτό μοναδική. Ποτέ ξανά δεν εκτιμήθηκε από ανθρώπους η ζωή κάποιου για τριάντα ασημένια νομίσματα, παρά ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ!

Δεύτερον: Ο ίδιος ο Κύριος μιλάει, πως η τιμή δόθηκε για αυτόν προσωπικά, φωτίζοντας προφητικά το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού το οποίο ταυτίζει με τον ΙΔΙΟΝ, με τον Γολγοθά και την θεία καταγωγή Του ταπεινού Ναζωραίου!

Τρίτον: τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αλλά για την αγορά συγκεκριμένου χωραφιού με ευτελή αξία και για να θάβονται οι ξένοι. Επί πλέον, από τους ντόπιους που έμαθαν πως ο τρόπο απόκτησης του χωραφιού ήταν εκ του τιμήματος της προδοσίας το ονόμασαν Ακελδαμά, δηλαδή, Χωράφι αίματος.

Τέταρτον: Τα χρήματα δόθηκαν από τους πρεσβυτέρους στον κεραμέα (ενν. κεραμοποιό) και όχι από τον ίδιο τον Ιούδα,-είχε ήδη κρεμαστεί,- όπως αφήνει να εννοηθεί ο απόστολος Πέτρος στο βιβλίο των πράξεων. (Πραξ.1:8)

Σε ποιον ανήκε το χωράφι;

Στο ερώτημα που προκύπτει από την «διαφορά» των απόψεων του Ματθαίου με του Πέτρου για το ποιος έκανε την αγορά του χωραφιού, η απάντηση φαίνεται να είναι ότι οι ιερείς αγόρασαν τον αγρό,(Ματθαίος) αλλά εφόσον τα χρήματα προέρχονταν από τον Ιούδα, η αγορά θα μπορούσε να αποδοθεί στον ίδιο. (Πέτρος) Με σαφήνεια λέει ο Ματθαίος, ότι τα χρήματα του Ιούδα, ΚΑΝΕΙΣ δεν τα πήρε, ΚΑΝΕΙΣ δεν αγόρασε για τον εαυτό του κάτι με τα χρήματα αυτά, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΔΕΝ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ, επειδή ήταν “τιμή αίματος”. Άρα και ο αγρός που αγοράσθηκε, ΔΕΝ ανήκε σε κανέναν από τους Ιερείς, ΟΥΤΕ καν στον Ναό! Αφού δεν ανήκε σε κανέναν, σε ποιον ανήκε, αν όχι στον κάτοχο των 30 αργυρίων της προδοσίας, δηλαδή στον Ιούδα; Είναι γενικά γνωστό, πως «Κτήτωρ» μιας περιουσίας, ΔΕΝ είναι αυτός που την έχει αλλά αυτός με του οποίου τα χρήματα αγοράστηκε!

Σχόλια