Ο Παράκλητος, Το Πνεύμα της Αληθείας

Παράκλητος σημαίνει συνήγορος, υπερασπιστής, βοηθός. Ο Χριστός χαρακτηρίζει τον εαυτό του Παράκλητο, γιατί ήταν κοντά στους μαθητές του πάντοτε, τους προστάτευε, φρόντιζε γι΄αυτούς και τους υπερασπιζόταν. Μαζί με τον Χριστό ένιωθαν δυνατοί και ασφαλείς. Όταν ήρθε η ώρα  που θα έπρεπε να τους αποχωριστεί, τους είπε να μην ανησυχούν, γιατί θα τους έστελνε άλλον Παράκλητο, για να είναι μαζί τους πάντοτε!

Την θέση του Χριστού θα την έπαιρνε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. ΌΤΙ ήταν ο Χριστός στους μαθητές, θα είναι τώρα γι αυτούς το Πνεύμα το Άγιο!!!

-Ο Χριστός ήταν πρόσωπο με ορισμένη αποστολή και διακονία, το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο! ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ με παρόμοια αποστολή και διακονία.

Έχει όλες τις ιδιότητες της προσωπικότητας του Χριστού, γι αυτό και ο ίδιος το ονομάζει «άλλον Παράκλητο» και Τον αποκαλεί με την προσωπική αντωνυμία «ΕΚΕΙΝΟΣ» Κοιτάξτε τι λέει:

1.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, (Ιωάν.14:16) και πάλι,

2.Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· …. 14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ,…. (Ιωάν.16:13) 

Εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν πρόσωπο δεν θα έλεγε ο Χριστός, «συμφαίρει εις σε σας να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς» (Ιωάν.16:7) 

Δεν ήταν δυνατό να είναι για τους μαθητές συμφερότερη μια απρόσωπη δύναμη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μπορούσε να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ τους. Η αλήθεια όμως είναι, ότι το Πνεύμα το Άγιο αντικατέστησε το Χριστό στους μαθητές σαν Παράκλητος, σαν πρόσωπο, γι’ αυτό ονομάζεται «Εκείνος» και «Το Πνεύμα της Αληθείας».

Σχόλια