Ο Μεσσίας θα εμφορείτο από υπερβολικό ζήλο για το Κύριο

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε· και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ εμέ. (Ψαλ.69:9)

Σημείωση:

Χρονολογικά η προφητεία δίνεται γύρω στα 1000 π.χ. και περιέχει δύο χαρακτηριστικά.

Α) Το πρώτο μέρος της προφητείας αναφέρει, πως το πρόσωπο του Μεσσία θα κατακαίεται από αγάπη, φλογερή αφοσίωση και ζήλο για τα πράγματα του Θεού.

Β) ‘Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της λέει, πως ο Μεσσίας δεν θα γίνει ενθουσιωδώς δεκτός, παρά το γεγονός ότι ο λαός θα τον προσδοκά! Χάρη μάλιστα του ζήλου που θα έχει για τον Κύριο θα ονειδιστεί, θα διωχθεί και θα περιφρονηθεί….

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Το ποιο κάτω περιστατικό που μας εξιστορεί ο Ιωάννης έγινε στην αρχή της δημόσιας δράσης Του λίγο πριν το Πάσχα

Επλησίαζε δε το πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. 14 Και εύρεν εν τω ιερώ, τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους αργυραμοιβούς καθημένους. 15 Και ποιήσας μάστιγα εκ σχοινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας, και τα νομίσματα των αργυραμοιβών έχυσε και τας τραπέζας ανέτρεψε, 16 και προς τους πωλούντας τας περιστεράς είπε· Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν· μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου. 17 Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον, «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν». (Ιωάν.2:13-17)

Το περιστατικό που αφηγείται ο Ματθαίος, ήταν το δεύτερο που συνέβη με τον ίδιο τρόπο… αυτή την φορά στο τέλος της διακονίας Του, πάλι πριν το Πάσχα των Ιουδαίων και ημέρα Δευτέρα, την επομένη από την Κυριακή των Βαΐων  θριαμβευτική είσοδό του στην Ιερουσαλήμ.

Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς, 13 και λέγει προς αυτούς· Είναι γεγραμμένον, Ο οίκός μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. (Ματθ.21:12)

Από την αφήγηση των ευαγγελίων διαφαίνεται, ότι ο Ιησούς τόσο στην αρχή όσο και και στο τέλος της δημόσιας δράσης του, μπήκε στον Ναό και διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον πνευματικό εκφυλισμό και το κατρακύλισμα του λαού από την ορθή λατρεία του Θεού. ΚΑΙ τις δύο αυτές φορές που επισκέφτηκε τον Ναό, είδε κατά μήκος της στοάς του Σολομώντα να γίνεται ένα αλισβερίσι από εμπόρους, αργυραμοιβούς και άλλους που είχαν εγκατασταθεί εκεί, οι οποίοι με την ένοχη ανοχή των αρχιερέων, ηθελημένα ΔΙΕΣΤΡΕΦΑΝ με τις δραστηριότητές τους την χρήση του Ιερού χώρου από Οίκο Του Θεού σε πηγή πλουτισμού. Τα περιστατικά που μας εξιστορούν ΟΛΟΙ οι ευαγγελιστές ήταν τόσο χτυπητά, που από τότε ηχούν στ’ αυτιά των επόμενων γενεών, Η ΣΗΜΑΣΙΑ που πρέπει να δίνεται, στον «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ». (Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει αναφορά σε όσα έγιναν). Από την άλλη, όλ’ αυτά φανερώνουν τον υπερβολικό «ΖΗΛΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» που κατέκαιγε την ψυχή του!

ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ βλέπουμε, πως αντί να γίνει δεκτός ως Μεσσίας, που η έλευσή του είχε σκοπό την τόνωση της γνήσιας και σωστής λατρείας του Θεού, την επαναφορά του λαού στην ορθή πίστη και αναζωπύρωση της φλόγας του Κυρίου, παρά ταύτα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ, μισείται, ονειδίζεται και ψάχνουν κάθε ευκαιρία για να τον εξοντώσουν! (Μαρκ.11:18) Παραμένει πάντως, ότι και αυτή η προφητεία, βρίσκει την κατά γράμμα εκπλήρωσή της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δείχνοντας εκ νέου την θεία καταγωγή του αιώνιου βιβλίου της Αγίας Γραφής.

Σχόλια