10ο: Προφητείες, Στα πρόθυρα του χάους

Ο Κύριος μού είπε μια μέρα. «Είσελθε Υιέ μου στο ταμείο σου δια να σου φανερώσω τι θέλει γενεί μετά ταύτα.» Ύστερα από 15 μέρες στις 08-03-20 ημέρα Κυριακή Το Πνεύμα Το Άγιο ότι μου είπε κατ’ ιδίαν το ανήγγειλε και στην εκκλησία!

Η προφητεία: αντίχριστος, κρίση, αρπαγή

«Άρχοντες και κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου συνάχθηκαν ομού, συνεκάθησαν επί τραπέζης και συνεκαίρεσαν εαυτούς…Κι εν τη μέθη αυτών λάλησαν ο εις προς τον άλλον.. Ας εκλέξωμεν άνδρα διά να σώζει ημάς κι ας εξουσιάζει ημάς, διότι εν μέσω χάους είμαστε..! Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θέλουσι ελθεί ημέρες όπου θέλω αποκαλύψει τα θεμέλεια της γης! Θέλω επιφέρει εις τας πόλεις των εθνών την θάλασσα έτι και τα κύματα αυτής με συριγμόν και θέλω βυθίσει αυτάς, διά να δείξω εις αυτάς τας ασεβείας αυτών και που ίστανται. Με τον λαό μου όμως δεν θέλει είσθε το ίδιο, διότι θέλω αρπάσει αυτόν ως εις σε πτέρυγας αετού, και θέλω φέρει εις τόπον που ετοίμασα, δια να είναι μετ’ εμού εις τον αιώνα!

Το σχόλιό μου: Α) ΟΙ ισχυροί της γης θα δώσουν την εξουσία σε κάποιον για να τους σώσει! Β) Αυτό θα το κάνουν γιατί θα βρεθούν μπροστά σε χάος. Γ) Εξ αιτίας των επιλογών τους θα’ρθουν κρίσεις επί της γης Δ) Ο Κύριος μιλάει με λόγια παρηγορητικά για τον λαό Του και υπόσχεται ότι θα τον «αρπάξει» για να είναι μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύριος απευθύνεται στους ανθρώπους από τους οποίους ζητάει να δώσουν προσοχή στην φωνή Του.

Το ίδιο ελέγχει και τον λαό Του καθώς κάνουν λάθη και υπεκφεύγουν από τον αρχικό σκοπό τους. Ήταν Σεπτέμβριος του 2020 όταν ο Κύριος αποκάλυψε τον λόγο αυτόν στην σύναξή μας.

Η προφητεία: Μετάνοια, επειστροφή, διαφορές, συμφιλίωση, δύναμη

Είδον τον Κύριο της δόξης να ίσταται υπεράνω πάντων των λαών της γης και να λέγει μετά φωνής μεγάλης και σφόδρα δυνατής. Υπάγεται Και ερωτήσατε και μάθατε αν εστάθη άλλος Θεός εκτός εμού και ζητήσατέ του να σας ελευθερώσει από τα δεινά τα επερχόμενα εφ’υμάς, ειδάλλως επιστρέψατε εις τους ελέγχους μου και κάμετε καρπούς άξιους της μετανοίας σας, διότι δια τί ν’ απωλεσθήτε λέγει Κύριος; ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΣΕ ΛΑΕ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ ΛΕΓΩ. Εις τι συνίστανται αι μεταξύ σας διαφορές όταν μάλιστα βλέπετε την ημέρα του Κυρίου να έρχεται προς πάντας υμάς; Δεν εξεύρεται ότι και τους έξω θέλετε κρίνει; Συμφιλιώθητι, γεφυρώσατε τις διαφορές σας και ύστερον εκζητήσατέ με εν όλη την καρδία σας, και θέλω σας δώσει δύναμη εξ ύψους δια να κάμετε όλο το θέλημά μου…!

Το σχόλιό μου: Α) Ο Θεός είναι ένας κι άλλος θεός εκτός αυτού δεν είναι. Β) έρχονται ΔΕΙΝΑ από τα οποία δεν πρόκειται να ελευθερωθούν οι άνθρωποι αν δεν επιστρέψουν στους ελέγχους Του. Γ) Η μετάνοια είναι επιλογή ζωής την οποία δίνει ο Κύριος. Δ) Ο λαός Του δεν είναι στην κατάσταση που θα τον ήθελε, καθώς έχουν βάλει χωρίσματα ο ένας με τον άλλον. Τους θυμίζει πως «αυτοί θα κρίνουν τους έξω» και τους ζητάει να συμφιλιωθούν..! Απαραίτητη προυπόθεση να Τον ζητήσουν μ’ όλη τους την καρδιά..Ετσι μόνο θα τους δώσει δύναμη εξ ύψους για να κάνουν όλο το Θέλημά Του, μ’ ότι συνεπάγεται αυτό.

Δευτέρα 25-10-20 Το Πνεύμα το Άγιο μας αναγγέλλει τα εξής:

Η προφητεία: Δεινά, η απόρριψη φέρνει απόρριψη, σωτηρία, αρπαγή και ασφάλεια για τον λαό.

Ακούσατε λόγο από του Κυρίου των Δυνάμεων. Πως νομίζετε ότι θα εκφύγετε σεις οι λαοί έτι και τα έθνη από τα δεινά που έρχονται εφ’ υμάς αν εγώ δεν σταθώ βοηθός εις εσάς; Πλην όμως εσείς είπατε…Δεν έχομεν ανάγκη ουδενός! Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός…Επειδή απορρίψατε εμέ από το να είμαι εις εσάς βοηθός, θέλω κι εγώ απορρίψει εσάς και δεν θέλω σας διαφυλάξει από τα επερχόμενα δεινά που θα σας βρουν, πλην όμως όστις επικαλεστεί τ’ όνομά μου το Άγιο θέλω σώσει αυτόν! Τον δε λαό μου τον άγιο θέλω οδηγείσει εν ασφαλεία σε τόπο που έχω ορίσει από καταβολής κόσμου για να είναι μετ’ εμού στον αιώνα.

Το σχόλιό μου: Α) Τρέφουν αυταπάτες όσοι νομίζουν ότι θα λυθούν όλα τους τα προβλήματα ενώ βρίσκονται μακριά από τον Θεό. Β) Η απιστία έχει κάνει πολλούς να στηρίζονται σε ανθρώπινες επινοήσεις με αμφίβολα γι αυτούς αποτελέσματα. Γ) Έρχονται δεινά που δεν θα είναι όμοιά τους. Δ) Θα σώζεται εκείνος που θα επικαλείται τ’ όνομα του Κυρίου. Ε) ΕΙΔΙΚΉ ΜΈΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Μια παρατήρηση

Σύμφωνα με την «δική» μας αποκάλυψη, ο Θεός μας μιλάει δια των προφητών που έχει θέσει στις εκκλησίες Του με τρόπο ώστε ν’ ακούμε και να διορθωνόμαστε. Αντίθετα με τους αδελφούς μας της υπόλοιπης Διαμαρτύρησης που εννοούν ότι αντιλαμβάνονται με την μελέτη των γραφών και μόνον. Αλλά δεν είμαι εγώ για να λύνω τέτοιου είδους παρεξηγήσεις…Άλλος είναι. Όποιοι σκέφτονται διαφορετικά, και για αυτούς υπάρχει πρόνοια. ΔΙΌΤΙ στην περίπτωση που είναι ειλικρινείς με τον Θεό, Ο Κύριος, «και σ’ αυτούς θα φανερώσει το σωστό». (Φιλ.3:12-16)

γιαννης μαστορακος

Σχόλια