Δημιουργία και σκοπός ύπαρξης των αγγέλων

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή οι άγγελοι είναι οντότητες πνευματικές, δραστήριες, ακαταπόνητες και αυτεξούσιες. (Ψαλ.104:4 Εβρ.1:14)

Έχοντας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ελευθερία, έχουν την δυνατότητα να προοδεύουν στο αγαθό αλλά και να αποτρέπονται από το κακό. Έτσι μπορούν να επιλέξουν τη συνεχή προαγωγή στην γνώση του Θεού και τη κοινωνία της αγάπης ή την άρνηση αυτής της αγαθότητας. (Ματθ.18:10)

Κάποιοι από τους αγγέλους απαίτησαν την πλήρη και άμεση εξομοίωσή τους με το Θεό

Ο Θεός «…και στους αγγέλους Του  βλέπει ελάττωμα», (Ιώβ 4:18) κάτι που δείχνει, πως παρ’όλη τη καθαρότητα και απλότητα της αγγελικής φύσης τους, αυτοί είναι δεκτικοί της κακίας.

Ο Διάβολος π.χ. υπήρξε χερούβ φύλακας του παραδείσου! ΔΕΝ δίστασε όμως, να εισαγάγει στον υλικό κόσμο δια των πρωτοπλάστων, την απάτη και το ψέμα! Αυτή ήταν και η αιτία της πτώσης του. (Γέν.3:4-5, Ιεζ.28:13-15)

Ο ίδιος πάλι, όπως εξαπάτησε την Εύα διά της πανουργίας του, κοιτάζει με παρόμοιο τρόπο να διαφθείρει τους χριστιανούς, για να εκπέσουν  από την απλότητα της πίστης του Χριστού. (Β΄Κορ.11:3)

Πολλοί άγγελοι εξέπεσαν μαζί του, αρνούμενοι την ιεραρχημένη πρόοδο της θείας γνώσης απαιτώντας την πλήρη και άμεση εξομοίωσή τους με το Θεό. (Κολ.2:15 )

Από τα πρώτα που έκαναν, αφού προηγουμένως εγκατέλειψαν την πνευματική τους φύση, τα αξιώματά τους και την κατοικία τους στον ουρανό, ήταν να δοθούν στην κακία φέρνοντας ακαταστασία στον φυσικό κόσμο, συνευρισκόμενοι με τις θυγατέρες των ανθρώπων, ως συνέπεια της ανυπακοής και της απειθαρχίας τους στον Θεό. Μέσα στο σκοτάδι ΤΏΡΑ,- στα κατώτερα μέρη της αβύσσου,- φυλάσσονται με αιώνια δεσμά, για την κρίση της «μεγάλης ημέρας»! (Γεν.6:2-4) (Β΄Πέτ.2:4 ) (Ιούδ.1:6)

  έπαρση & ταπείνωση

Οι άγγελοι που ΔΕΝ ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην αποστασία του, παρέμειναν αμετάβλητοι, σταθεροί και αδρανείς προς το κακό.

Ο Θεός δεν πήρε πίσω την ελευθερία τους και την δυνατότητα των επιλογών τους. Το κακό βεβαίως παραμένει ως μια άθλια πραγματικότητα την οποία ο Χριστός θα εξαλείψει στον καιρό της αλλά το ίδιο παραμένει και η ελευθερία τους, που εξαγιάζεται με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Επί πλέον με την ενανθρώπηση, τη σταυρική θυσία και την ανάσταση του Ιησού Χριστού, έμαθαν ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ομοίωση με το Θεό δεν είναι η έπαρση, αλλά η ταπείνωση. (Φιλιπ.2:6-11)

Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων

ΔΕΝ έχει να κάνει με κάποια ανάγκη του Θεού. Δεν είναι δυνατό ο υλικός ή ακόμη και αυτός ο πνευματικός κόσμος να μπορεί να προσφέρει κάτι επιπλέον στη δόξα του Θεού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον σκοπό της δημιουργίας των αγγέλων «ότι ο Θεός τους έδωσε ύπαρξη και ζωή γι αυτούς τους ίδιους, με κίνητρο την εκστατική του αγάπη και αγαθότητα και με σκοπό να συμμεριστούν ως λογικά όντα τη μακαριότητά του».

Η κτίση τους είναι από τον Θεό, Πνευματική: Έκανε τούς αγγέλους Του πνεύματα, δυνατούς σε δύναμη και οι ίδιοι από ευγνωμοσύνη εκτελεστές  των αποφάσεών Του (Ψαλ.103:20, Εβρ.1:7,14) 

Ως δημιουργήματα είναι όντα πεπερασμένα: (Ψαλ.89:6, Ιώβ.4:18) αλλά

Ζουν αιώνια:  Όχι ως προς την φύση τους (Ψαλ.89:6) αλλά Κατά Χάρη, (Λουκ.20:35-36)

Παρίσταντο στην δημιουργία τόσο του υλικού κόσμου όσο και του ανθρώπου: (Ιώβ 38:7) (Γεν.1:26)

Είναι κατώτεροι της θείας φύσεως του Χριστού: Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγ. Τριάδος (Ιωάν.1:1) ο Αρχηγός της ζωής (Ιωάν.1:4) και ο δημιουργός των πάντων. (Ιωάν.1:3,Κολ.1:16)

Είναι ανώτεροι ως προς την ανθρώπινη φύση Του: Ο Χριστός προϋπάρχον σε μορφή Θεού ως Λόγος ίσος με τον Θεό, με την θέλησή Του αφήνει την δόξα Του, γίνεται μικρότερος από τον Πατέρα Θεό, (Ιωάν.14:28) εξομοιώνεται με τους ποιο ταπεινούς ανθρώπους (Φιλιπ.2:6-11) και ως άνθρωπος πλέον έγινε κατώτερος και από τους αγγέλους (Εβρ.2:9)

Είναι ανώτεροι από τους ανθρώπους σε ισχύ και δύναμη: Μέχρι να πάρει η εκκλησία την θέση της δίπλα στον Χριστό. (Β’Πέτρ.2:11, Ψαλ.8:5)  

Η όψη τους είναι φοβερή: (Κριτ.13:20, Δαν. 8:17,Ματθ.28:3-4) Το πρόσωπό τους είναι φωτεινό, τα ενδύματά τους εκθαμβωτικά (Δαν.10:5,6)

Δεν διακρίνονται σε φύλλα: Είναι υπεράνω της αναπαραγωγής (Λουκ.20:35-36, Ματθ.22:30)                                                                                                  

Δεν τρέφονται όπως οι άνθρωποι: Είναι υπεράνω της διατροφής. Τρέφονται με τη διαρκή θέα του προσώπου του Θεού, κάτι που ωθεί τις αγγελικές δυνάμεις σε μία συνεχή ανοδική πορεία, σε μία πορεία προς τη πνευματική τελειότητα. (Ρωμ.14:17) (Ματθ.18:10)  

Ενίοτε πως έχουν την δυνατότητα να εμφανίζονται όπως οι άνθρωποι: Με φυσικό σώμα, παρόμοια εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά (Γεν.18:2, 19:1-15 Ιησ.5:13-14)  (Πράξ.1:10-12, Ιεζ.9:3, Δαν.2:21, 10:5 , Λουκ.24:4  κ.άλ.)

Γίνονται άφαντοι όποτε το επιθυμούν: (Κριτ.13:9-21,Λουκ.2:15)

Κινούνται ταχύτατα στον αέρα αλλά όχι με φτερά: (εκτός των περιπτώσεων των Σεραφείμ και Χερουβείμ) (Δαν.9:21, Λουκ.2:15))

 Aπό τα ποιο πάνω φαίνεται να έχουν το ίδιο σώμα με το σώμα της αναστάσεως του Ιησού Χριστού και μ’ εκείνο που θ’ αποκτήσουν οι σωσμένοι της εκκλησίας του (Λουκ.24:36-43)

Πως ονομάζονται

θεοί & υιοί του Υψίστου: (Έχουν ονομασθεί έτσι από τον ίδιο τον Κύριο) -Εγώ είπα, θεοί είσθε σεις και υιοί Υψίστου πάντες (Ψαλ.82:1,6) (Δαν.10:13,21) 

Στην Γραφή ονομάζονται επίσης

Άνθρωποι του Θεού: Ο αρχάγγελος Γαβριήλ δηλ. Γαβρί έλ ο ανήρ, ο άνθρωπος του Θεού ( Δαν.8:16, 9:21)

Υιοί του Θεού: Στην Εβραϊκή διάλεκτο αποδίδονται ως μπενέ ελωχίμ η μπενέ ελίμ όντα δηλ του Θείου κόσμου(Γέν.6:2,4) (Ιώβ 1:6) (Ιώβ 38:7)

Ἅγιοι: (Ματθ.25:31) (Ψαλ.89:5,7 Ιώβ 15:15 Ζαχ.14:5)

Εκλεκτοί: (Α΄Τιμ.5:21)

Υψηλοί: (Ιώβ 21:22)

Δυνατοί: (Ψαλ.82:1) (Ψαλ.103:20) (Β’ Πέτρου 2:11)  

Ο αριθμός τους δεν μπορεί να μετρηθεί (Ιώβ 25:3 ) (Δαν. 7:10 ) (Ψαλ. 68:17 ) (Εβρ. 12:22 ) (Αποκ. 5:11 )

Η Ιεράρχηση των καθηκόντων τους

Όλοι αυτοί οι αναρίθμητοι άγγελοι είναι οργανωμένοι σε τάγματα ή αλλιώς σε τάξεις και κατονομάζονται με κάποια ιεραρχική σειρά που τους έχει δώσει ο απόστολος Παύλος ως:

Θρόνοι -Κυριότητες-Αρχαί-Εξουσίαι- Δυνάμεις:  (Κολ.1:16,2:15 Ρωμ.8:38, Εφεσ.3:10,6:12 )                                                                                                                                

Όργανα, λειτουργοί και εκφραστές των εξουσιών που απορρέουν από τις έννοιες αυτές, είναι οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ

Τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ: Πιθανολογείτε ότι ανήκουν στην «πρώτη» αγγελική τάξη για τον λόγο ότι αποτελούν το «άρμα» του Θεού και ως εκ τούτου το άμεσο περιβάλλον Του. Έτσι λέμε, πως είναι οι πρώτοι αποδέκτες όλων των αποφάσεων του Θεού κι αυτοί, που μεταδίδουν ιεραρχικά τα μηνύματά Του στην μια η στην άλλη τάξη αγγέλων με τελικούς αποδέκτες τους ανθρώπους, για φωτισμό και γνώση, με σκοπό την λύτρωσή τους. (Ησα.6:6-7) ακολουθούν

οι αρχάγγελοι: Βρίσκονται κι αυτοί μαζί με τα Χερουβείμ και Σεραφείμ στ’ ανώτατα αξιώματα, έχοντας υπό τις διαταγές τους αγγέλους. ( Ζαχ.1:8-11, 2:3-4 , 3:1-8) Το πόσο κοντά στον Θεό είναι το βλέπουμε από τους Μιχαήλ και Γαβριήλ για τους οποίου η Γραφή λέει:

-Ο Μιχαήλ: που σημ. Μικά έλ ο οποίος είναι «ως ο Θεός» και «είς των πρώτων αρχόντων»  (Δαν.10:13,21) 

-Ο Γαβριήλ: « ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού» (Λουκ.1:19) και τέλος

οι άγγελοι: Αυτοί είναι οι τελικοί εκτελεστές των αποφάσεων του Θεού και επιπλέον διαχειριστές σπουδαίων άλλων λειτουργημάτων, στα οποία ποιο κάτω αναφέρομαι.

 

αρχαί, εξουσίαι και δυνάμεις που εναντιώνονταν στον Θεό, ο Κύριος τις υπέταξε με την ανάστασή του από τους νεκρούς θριαμβεύσας επ’ αυτών …….και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρρησία…. (Κολ.2:15 )(Ρωμ.8:38-39) (Α΄Πέτ.3:22 )

άλλα λειτουργήματα των αγγέλων

Πρώτα απ΄ όλα δοξολογούν ακατάπαυστα το Θεό.

Αυτή η δοξολογία δεν τους έχει επιβληθεί ως εντολή, αλλά είναι τελείως αυθόρμητη, που πηγάζει από τους ίδιους, όταν αντικρύζουν το κάλλος του Θεϊκού προσώπου και τα μεγαλεία της δημιουργίας του. Τη νύχτα της Γέννησης του Χριστού  εμφανίσθηκε πλήθος στρατιάς ουρανίου που αινούσε το Θεό για το γεγονός της θείας ενσαρκώσεως.

-Το Πνεύμα Το Άγιο φανερώνει στον Δαυίδ, ότι οι υιοί των δυνατών, (Ψαλ.29:1-2)  ΚΑΙ  πάντες οι άγγελοι, αινούν τον Κύριο  (Ψαλ.148:1-2)                                                                                                                                     

-Ενώ ο Θεός δημιουργούσε  πάντες οι υιοί του Θεού ηλάλαζον (Ιώβ 38:7)  

– Στρατιές αγγέλων υμνούν τον Θεό διότι επισκέφθηκε τον κόσμο και φανερώθηκε στους ανθρώπους  (Λουκ.2:13-14)

Τι λένε όταν δοξολογούν

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ που φανερώνει την Αγιότητά Του, νύχτα και ημέρα από Σεραφείμ και Χερουβείμ προς τον Θεό  «Άγιος, άγιος, άγιος, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας», (Ησα.6:3, Αποκ.4:8).      

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ προς τον Δημιουργό και λυτρωτή ‘άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος και: ‘Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν’(Αποκ. 4:6-11)

– ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ από μυριάδες αγγέλων και ολόκληρο το σύμπαν σε μια σκηνή υπερφυσικού μεγαλείου, με έκσταση μπροστά στο θαύμα της λυτρώσεως του ανθρώπινου γένους λένε.Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. (Αποκ.5:8-9)                                                                                                                11Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλόθεν του θρόνου …«Άξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν» Και: «Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα τέσσαρα ζώα έλεγον· Αμήν» (Αποκ.5:11-14)                                                                                                                          

Η γνώση τους δεν είναι τελεία αλλά ότι τους αποκαλύπτει ο Θεός

Είπαμε ποιο πάνω, πως οι άγγελοι είναι ανώτεροι από τους ανθρώπους σε ισχύ και δύναμη, κάτι που βέβαια αληθεύει, όμως αυτό τείνει να ισοφαριστεί από το εξής καταπληκτικό, ίσως για κάποιους και παράδοξο, αφού

Η εκκλησία είναι αυτή που κάνει γνωστό τον δημιουργικό αλλά και παιδαγωγικό χαρακτήρα της Παλαιάς και Νέας οικονομίας στα επουράνια! (Εφεσ.3:10)

Δια της εκκλησίας αποκαλύπτεται το μυστήριο της ευσεβείας στους αγγέλους (Α΄Τιμ.3:16) (Α΄Πέτ.1:12) ΚΑΙ

Δια της εκκλησίας αποκαλύπτεται η εσχατολογία της Νέας Οικονομίας (Ματθ.24:36) (Μάρκ.13:32)

Αυτό τους κάνει να επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στις μελλοντικές ευλογίες των σωσμένων, (Α’ Πέτρου1:12)  με το να υπηρετούν στο έργο του θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. (Εβρ.1:14)

Ως αγγελιοφόροι και ερμηνευτές των μηνυμάτων Του  Θεού, το επιτελούν με ιδιαίτερη προθυμία και χαρά, αφού κάθε φορά που μετανοεί ένας άνθρωπος για τις αμαρτίες του, πανηγυρίζουν και χαίρονται στον ουρανό. (Λουκ.15:10)                                                                                                                                       

Η διακονία τους στη Θεία Οικονομία της Π.Δ.

Η διακονία τους αρχικά στην Π.Δ και ύστερα στην Κ.Δ., είναι όπως το λέει και ο Δανιήλ, επιφορτισμένη με την φύλαξη των προσταγμάτων του Θεού! Όχι με την φύλαξη των λαών, όπως κάποιοι διατείνονται, αλλά με την διακυβέρνηση του κόσμου και την διακήρυξη της παντοτινής υπεροχής Του. (Δαν.4:17)

Έχουμε πει ήδη για την παρουσία τους στην δημιουργία του υλικού κόσμου, (Ιώβ 38:7) την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου αλλά και την φύλαξη του τότε φυσικού παραδείσου από Χερουβείμ. (Γεν.1:26,3:24)

Στην συνέχεια βλέποντας κάποια άλλα παραδείγματα παρατηρούμε πως:

– Ήταν παρών όταν ο Κύριος και με την δική τους συμμετοχή συγχέει την γλώσσα των ανθρώπων,  με αποτέλεσμα την ασυνεννοησία και τον διασκορπισμό  τους σε όλη την γη! (Γέν.11:7 )

-Και ήταν εκεί πάλι όταν «ο Ύψιστος διαμέριζε τα έθνη», κι έστηνε τα οροθέσια της κατοικίας των λαών,  «διορίζοντας» παράλληλα και «τους διατεταγμένους καιρούς για το καθένα» (Δευτ.32:8, Πραξ.17:16 )

Ποιο συγκεκριμένα ακόμα, βλέπουμε πως:

-Παρουσία δύο αγγέλων αποκαλύπτει ο Κύριος στον Αβραάμ την κρίσι Του για τα Σόδομα (Γεν.18:2-22)

-Είναι παρών επίσης στις μετακινήσεις λαών από τον έναν τόπο στον άλλο και επαναφοράς των ίδιων η κάποιων άλλων στους τόπους τους η σε νέους. (Αμώς 9:7, 1:5)

-Σ’ αγγέλους οφείλεται η απομάκρυνση των Χαναναίων από την γη τους, για να δοθεί αυτή από τον Κύριο στους Ισραηλίτες ΕΝΩ σ’ αυτούς οφείλεται επίσης και η ολοκληρωτική εξαφάνιση κάποιων συγγενικών τους εθνικοτήτων! (Μωαβίτες, Αμμωνίτες, Εδωμίτες,Φιλισταίοι κ.αλ.) (Έξοδ.13:11,23:27) (Ζαχ.1:15,20 κ.αλ.)

-Άγγελος Κυρίου ανέλαβε την μετοικεσία του λαού Ισραήλ στην γη Χαναάν ύστερα από 400 χρόνια δουλείας στην Αίγυπτο. (Έξοδ.14:9 κ.αλ.)  

 – Άγγελοι  απεσταλμένοι από τον Θεό περιοδεύουν και  επιθεωρούν όλη την γη (Ζαχ.1:8-10)  

Από αγγέλους απεσταλμένους του Κυρίου αποκαλύπτεται στο σύνολο των προφητών τι θα συμβεί στο κάθε έθνος, όχι μόνο τότε αλλά και στις έσχατες ημέρες…έτσι έχουμε αποφάσεις κατά της Αραβίας (Ησ.21:13) κατά της Βαβυλώνας (Ησ.13:1) κατά της Αιγύπτου (Ησ.19:1) κατά της Συρίας, που είναι και επίκαιρη λόγω των γεγονότων και πολλών άλλων…..                                                                                                                      -Άγγελοι  διαχειρίστηκαν τις τότε υποθέσεις η αντιπαλότητες των Περσών, των Ελλήνων κ.άλ. (Δαν.10:13,20)

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε για την παρουσία δεκάδων χιλιάδων αγγέλων και αρχαγγέλων στην ιστορία του Ισραήλ, οι οποίοι εμφανίζονται για να εκτελέσουν αποφάσεις του Θεού για τον λαό αυτό, ο οποίος, -όχι τυχαία-είναι από την αρχή στην απόλυτη φροντίδα και μέριμνά Του

-Η υπόσχεση του Θεού, ότι θα έκανε τον Αβραάμ «έθνος μέγα», υλοποιείται από τους αγγέλους Του από την πρώτη στιγμή, με πληθώρα επεμβάσεων εκ μέρους τους. Για λόγους οικονομίας είναι αδύνατον ν’ αναφερθούμε σ’ όλες. (Γέν.12:1-7)

Επί τροχάδην να πούμε μόνο κάποιες περιπτώσεις, όπως με την Άγαρ από την οποία προήλθε το έθνος των Ισμαηλιτών… (Γέν.21:17,16:20,25:12) Την θυσία του Αβραάμ… (Γέν.22:11) Την αποτροπή του Βαλαάμ από το να μην καταραστεί τον λαό Ισραήλ… (Αριθμ.22:35) Του Γεδεών, για την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τους Μαδιανίτες… (Κρ.6:11-21 ) Την φύλαξη του λαού στον καιρό της αιχμαλωσίας τους στην Βαβυλώνα… Την ξεχωριστή στήριξή τους στον Δανιήλ, με την διαφύλαξή του από τους εχθρούς του…Τις αποκαλύψεις σ’ αυτόν από τον αρχάγγελο Μιχαήλ, για το τι θα συμβεί στις έσχατες ημέρες στον λαό του…Την υπόσχεση του αρχαγγέλου πως όταν έρθει εκείνη η ώρα θα τον υπερασπιστεί… (Δαν.10:21) (Δαν.12:1)

 Η διακονία τους στη Θεία Οικονομία της Κ.Δ.

Άγγελοι σε όλη την πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του παρίστανται γύρω του, (Ιωάν.1:51) τον προστατεύουν, (Ματθ.2:13) τον υπηρετούν (Ματθ.4:11,Μάρκ.1:13)  και το ενισχύουν (Λουκ.22:43)

Επί πλέον:

αρχάγγελος Γαβριήλ προαναγγέλλει την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, (Λουκ.1:11-19) και ευαγγελίζεται  την Θεοτόκο Μαρία (Λουκ1:26-38 )

-Άγγελοι αναγγέλλουν την γέννηση του Ιησού στους βοσκούς και στον Ιωσήφ, ψάλλουν χαρούμενοι για το γεγονός και κάνουν γνωστό το περιεχόμενο της διακονίας του (Ματθ.1:20-21) (Λουκ.2:8-15)  

-Οι Άγγελοι, αποκύλησαν την πέτρα από τον τάφο του Ιησού, (Ματθ.28:2-4 )

–Άγγελοι ανάγγειλαν στις μαθήτριες την ανάστασή Του (Ματθ.28:5-8 & Ιωά.20:11-14 )

–Άγγελοι αποκάλυψαν στους αποστόλους, πως η επάνοδος του Κυρίου στην γη θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, όπως έγινε με την ανάληψή Του στους ουρανούς (Πράξ.1:10-12)

-Παρουσία αγγέλων επιτελείται το έργο του Κυρίου από τους εργάτες του ευαγγελίου, (Α’ Κορ.4:9,Α΄Τιμ.5:21) αφού

-Άγγελος εμφανίσθηκε στον Κορνήλιο, (Πράξ.10:3)

Άγγελος υπόδειξε στον Φίλιππο τον Αιθίοπα άρχοντα για να τον ευαγγελιστεί,  (Πράξ.8:28)

-Άγγελος ελευθερώνει τον Πέτρο από την φυλακή του Ηρώδη, (Πράξ.12:7) (Πράξ.5:19)

-Άγγελος σώζει από ναυάγιο τον Παύλο και τους συνεπιβένοντες στο πλοίο, (Πράξ.27:23)

-Άγγελοι παρίστανται στις συναθροίσεις των εκκλησιών,(Α’ Κορ.11:10)

και τέλος, αν και υπάρχουν πολλά ακόμα, από χέρια αγγέλων οδηγούνται οι προσευχές των αγίων μπροστά στον θρόνο του Κυρίου (Αποκ.8:3)

Είναι επιφορτισμένοι με το ν’ αντιμετωπίζουν τα πονηρά πνεύματα

Απ’ όσα γνωρίζουμε, ο αρχάγγελος Μιχαήλ αγωνίζεται κατά του Διαβόλου για το σώμα του Μωυσέως… (Ιούδ.1:9)

Αγωνίζεται πάλι επί 21 μέρες κατά του διαβόλου για λογαριασμό του Δανιήλ… (Δαν.10:13) 

Την τελική μάχη κατά του Δράκοντος και των δαιμονίων του στους ουρανούς θα την δώσει ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και θα τους νικήσουν. (Αποκ.12:7-8 )

Άγγελοι φυλάνε τους ευσεβείς

Ασχολούνται με τα ποιο απλά, όπου άγγελος διηύθυνε το συνοικέσιο του Ισαάκ, (Γέν.24:7 ) έως και μ’ εκείνα που αφορούν ακόμα σοβαρότερα, όπως με τον Λωτ,  που τον έσωσαν πριν αυτοί καταστρέψουν τις πόλεις των Σοδόμων που ζούσε. (Γέν.19:1,15 )

– Άγγελοι φυλάνε τον Ιακώβ σε όλη την διάρκεια της ζωής του ενώ πλήθος  αγγέλων τον ενισχύουν ενόψει της συνάντησής του με τον Ησαύ, τον οποίον φοβάται ακόμα. (Γέν.28:12,31:11) (Γέν.32:1-2 ) (Γέν.48:16 )

– Άγγελος σώζει τον Ηλία, (Α΄Βασ.19:5-8) άμαξες πυρός περιστοίχιζαν τον Ελισσαιέ, (Β΄Βασ.6:17 ) άγγελος έσωσε τον Δανιήλ από τα λιοντάρια, (Δαν.6:22 )

γγελοι στρατοπεδεύουν και φυλάττουν τους φοβουμένους τον Θεό (Ψαλ.34:7 )

(Ψαλ.91:11 ) Ενώ για τους αδυνάτους (στην πίστη) υπάρχει ο άγγελος φύλακάς τους (Ματθ.18:10)  

Οι άγγελοι εμφανίζονται και ως εκτελεστές των αποφάσεων τιμωρίας του Θεού

-Άγγελοι  καταστρέφουν τα Σόδομα και τα Γόμορρα (Γέν.19:13)

-Άγγελος εξολοθρεύει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων (Έξ.12:23 )

– Άγγελος Κυρίου επιτίμησε τους Ισραηλίτες για την ειδωλολατρία τους (Κρ.2:1-5)

-Άγγελος εξολοθρευτής χτυπάει με θανατικό (αρρώστια) τους Ισραηλίτες (Β΄Σαμ. 24:16-18 ) (Α΄Χρ.21:15-29)

-Ο Ιεζεκιήλ βλέπει αγγέλους να κρατούν στα χέρια τους καταστροφικά όπλα (Ιεζ.9:2-11)                                                                                                                                                 

– Ο Δαυίδ γνωρίζει για αγγέλους που διώκουν και κακοποιούν (Ψαλ.35:5-6 ) (Ψαλ.78:49 )

– Άγγελος πάταξε τον Ηρώδη που φυλάκισε τον Πέτρο με βαριά αρρώστια (Πράξ.12:23)

 Στην συντέλεια του αιώνα

-Μεγάλο μέρος της Αποκαλύψεως αναφέρεται στους αγγέλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται έντονα κατά τις έσχατες ημέρες(Αποκ.8:6,9:15,15:5-6,16:1)

 ι άγγελοι είναι οι θεριστές (Ματθ.13:39)  

 – Άγγελοι θα αποχωρίσουν τους πονηρούς από τους δίκαιους και τα σκάνδαλα από την βασιλεία Του (Ματθ.13:49,41 )

 -Αρχάγγελος θα σαλπίσει την τελευταία σάλπιγγα για να κατέβη ο Κύριος και να

αρπάξει την εκκλησία του (Α΄Θεσ.4:16, Α΄Κορ.15:52)

 Στην μεγάλη θλίψη

-Ο αρχάγγελος Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολεμούν τον σατανά και τα δαιμόνιά του που τους νικούν και τους ρίχνουν από τον ουρανό στην γη, όπου θα παραμείνουν για λίγο καιρό ακόμα. (Αποκ.12:7)

-Στο τέλος της μεγάλης θλίψης ο Μιχαήλ θ’ αναλάβη  την υπεράσπιση  του λαού Ισραήλ ο οποίος θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο (Δαν.12:1)

-Ένας εκ των πρώτων αγγέλων αναζητά στον ουρανό Εκείνον που μπορεί ν’ ανοίξει το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες.. Στο άνοιγμα αυτών διαταράσσεσαι η κανονικότητα της φύσης! (Αποκ.5:2)

πτά άγγελοι, που είχαν τις επτά σάλπιγγες, ετοίμασαν τον εαυτό τους για να σαλπίσουν η αλλιώς για να επιδεινώσουν, ότι ξεκίνησε με το άνοιγμα των σφραγίδων  (Αποκ.8:6)

γγελος πετάει στο μέσον τού ουρανού-την περίοδο της μεγάλης θλίψης έχοντας ένα αιώνιο ευαγγέλιο (Αποκ.14:6)

Άλλος άγγελος ακολούθησε, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα (Αποκ.14:7)

Ένας τρίτος άγγελος προειδοποιούσε τους ανθρώπους, να μην προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του και να μην βάζουν το χάραγμα στο μέτωπό τους ή επάνω στο χέρι τους. (Αποκ.14:8)

έσσερις άγγελοι, θα θανατώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. (Αποκ.9:15)

πτά άγγελοι εγχέουν τις επτά φιάλες που είχαν τις τελικές πληγές. Την φορά αυτή τ’ αποτελέσματα ήταν τόσο καταστρεπτικά, που δεν έχουν γίνει ποτέ προηγούμενα, ούτε πρόκειται να ξαναγίνουν.(Αποκ.15:6)

Στην Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού

-Στην Δευτέρα παρουσία  ο Ιησούς θ’ αποκαλυφθεί από τον ουρανό μετά των αγγέλων (B΄Θεσ.1:7-8,Ματθ.25:31 )  

-Άγγελοι θα συνάξουν τους εκλεκτούς μετά σάλπιγγας φωνής μεγάλης από την μια μεριά του ουρανού έως την άλλη (Ματθ.24:31,Μαρκ.13:27)

– Μπροστά στους αγγέλους θα ομολογήσει ο Χριστός τους δικούς του η θ’ αρνηθεί (Λουκ.12:8-9 )

– Άγγελοι θα οδηγήσουν στην λίμνη του πυρός τους πονηρούς και τους άδικους,

(Ματθ.13:49-50) αντίθετα με την Παλαιά Οικονομία, όπου όλες οι ψυχές τότε οδηγούνταν από τους αγγέλους στον Άδη(Λουκ.16:23 ) (βλε.Τι είναι η ψυχή)

Υ.Γ. Είδαμε και μάλιστα πολύ αναλυτικά, τα λειτουργήματα των αγγελικών πλασμάτων στην Παλαιά και Νέα οικονομία αλλά και στον μελλοντικό αιώνα, όταν τα πάντα θα ‘χουν συντελεστεί και η εκκλησία θα βρίσκεται στους ουρανούς δίπλα στον Βασιλέα της δόξης Ιησού Χριστό Τον σωτήρα της! Σχετικά με την λατρεία των αγγέλων από τους ανθρώπους, που είναι ένα εξ ίσου σοβαρό θέμα, το δείχνω σε ξεχωριστή ενότητα…

Ο Θεός να σας  ευλογεί

Γιάννης Μαστοράκος

                                     

Σχόλια