Η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

“Ούτω λέγει Κύριος· Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός· η Ραχήλ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθή διά τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν”. (Ιερ.31:15)

Η προφητεία αυτή δόθηκε από τον Ιερεμία το 606 π.χ., έξι αιώνες πριν από την γέννηση του Χριστού, απογόνου του Δαυίδ και προσδοκώμενου Μεσσία. Απ΄αυτόν θα ερχόταν η άφεση των αμαρτιών και η παρηγοριά για την ομαδική εξολόθρευση των παιδιών της περιοχής Ραμά (εκεί ήταν ο τάφος της Ραχήλ) της Βηθλεέμ.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από δύο ετών και κατωτέρω κατά τον καιρόν, τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων. 17 Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος· 18 “Φωνή ηκούσθη εν Ραμά, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής, και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουσι. 19 Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου…”. (Ματθ.2:16-19)

Παρατηρούμε, ότι η προφητεία αυτή εκπληρώνεται κατά γράμμα στις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη. Ο θεός εξαγγέλλει δια του προφήτου, (βλέπε συνολικά όλο το κεφ.31) την έναρξη μιας νέας εποχής κι ένα πλήθος υποσχέσεων που το περιεχόμενό τους ήταν χαρά κι ευφροσύνη. Μέσα σ΄ αυτήν την γιορταστική εικόνα των προφητευμένων ευλογιών, ρίχνεται μια ανεξήγητη νότα για την σφαγή των παιδιών της Ραχήλ! Με την εκπλήρωσή της φαίνεται πως οι Ισραηλίτες, εσφαλμένα είχαν καταλάβει, ότι η αποστολή του Μεσσία και η επικράτησή Του στην γη, θα γινόταν ΜΟΝΟ με θριάμβους! Η Καινή Διαθήκη δίνει την σωστή διάσταση της Μεσσιανικής εποχής φανερώνοντας, πως καμιά ευλογία που προερχόταν από τον Θεό, δεν θα ερχόταν απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια. Ο σατανάς, ο εχθρός της ψυχής μας, τον οποίο στα σοβαρά πρέπει να υπολογίζουμε, καθώς λέει και ο απόστολος Παύλος, σπρώχνει τα όργανά του, ανθρώπους με άγρια ένστικτα, να κάνουν αποτρόπαιες πράξεις, με θύματα μάλιστα που δεν φταίνε σε τίποτα. Θέλοντας να εξολοθρεύσει το «ΠΑΙΔΙ», έκανε τον Ηρώδη να πιστέψει, πως αυτό μεγαλώνοντας, θα του στερούσε την επίγεια βασιλεία του, με τα γνωστά σε όλους μας ανατριχιαστικά γεγονότα που ο ίδιος προκάλεσε.(από το βιβλίο του Σπύρου Φίλου “οι προφητείες της Βίβλου”)

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Σχόλια