Ο λαός θ’ αποδοκίμαζε τον Μεσσία

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· (Ψαλ.118:22)

Δέκα αιώνες πριν έρθει στην γη ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, δίνεται μια απίθανη προφητεία. Αιώνες και γενεές ολόκληρες ο λαός Ισραήλ προετοιμαζόταν και περίμενε τον Μεσσία του. Πως όμως ήταν δυνατόν να τον αρνιόταν  και να τον αποδοκίμαζε; Κι όμως η ιστορία μιλάει, πως τόσο τότε όσο και μέχρι σήμερα, ο λαός Του τον απέρριψε ολοκληρωτικά και με περιφρόνηση, παρόλο που ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην γη πρωταρχικά να τον δεχθούν αυτοί κι έπειτα τα έθνη.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

1 Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς διά παραβολών· Άνθρωπος τις εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν υπολήνιον και ωκοδόμησε πύργον, και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδήμησε. 2 Και εν τω καιρώ των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς έναν δούλον, διά να λάβη παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. 3 Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδειραν και απέπεμψαν κενόν…έπειτα κι άλλον ….κι άλλον…και στο τέλος τον υιόν του για να λάβει τους καρπούς… μα εκείνοι τον σκότωσαν για να λάβουν αυτοί την κληρονομία…..έλεγε στους ακούοντες.. 10 δεν διαβάσατε για τον λίθο τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες; ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας· (Μάρκ.12:1-10)

Δεν υπήρχε ποιο παραστατικός τρόπος από την παραβολή των «κακών γεωργών», για να συνδέσει ο Ιησούς την προφητεία του ψαλμωδού με μια έμμεση πρόρρηση του πάθους Του, που ήταν τώρα πολύ κοντά αλλά και με μια σαφέστατη προειδοποίηση προς τους άρχοντες του Ισραήλ, –τους κακούς γεωργούς,-για τους οποίους όπως έλεγε παραβολικά, αντί να συνεργαστούν μαζί Του αυτοί απομακρύνθηκαν, έγιναν εχθροί Του, εκπληρώνοντας την προφητεία κατά γράμμα. Τί κι αν δίδασκαν τον νόμο του Μωυσέως και τις προφητείες για τον Μεσσία; Είτε από κακή εκτίμηση για το πρόσωπό Του, είτε από αντίδραση σε ότι θαυμαστά έκανε, είτε πάλι από συμφέροντα που είχαν αναπτύξει οι ίδιοι στον «αμπελώνα» του γεωργού, του Πατέρα Θεού δηλ., μέσα στις συναγωγές Του και στον ίδιο Του τον λαό, γι αυτούς ο Υιός Του ήταν ένα ακόμα εμπόδιο που θα έπρεπε να παραμεριστεί… Τον έσυραν κακοποιώντας Τον έξω από τον αμπελώνα, μακριά από τον ναό Του κι έξω από τα τείχη της ιερής πόλις Του της Ιερουσαλήμ, για να Τον θανατώσουν με τον ποιο σκληρό και επαίσχυντο τρόπο…ΠΟΙΟΝ; Τον τελευταίο από τους δούλους που τους απέστειλε για να λάβει ο γεωργός τους «καρπούς» που δικαιούταν από τον αμπελώνα Του.. Τον αναμενόμενο Σωτήρα του κόσμου!

Πηγές: προφητείες της βίβλου του Σπ. Φίλου

 

Σχόλια