Ο Μεσσίας θα δίδασκε με παραβολές

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου· θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα, τα απ’ αρχής  (Ψαλ.78:2)

Η προφητεία αυτή δόθηκε 1000 χρόνια πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς διά παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, 35 διά να πληρωθή το ρηθέν διά του προφήτου, λέγοντος· «Θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου». (Ματθ.13:34-35)

Και διά τοιούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς τον λόγον, καθώς ηδύναντο να ακούωσι, 34 χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς· κατ ιδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού.( Μάρκ.4:33-34)

Ο Ιησούς Χριστός με την εξουσία που έχει  διατηρεί  μέχρι σήμερα το δικαίωμα  ν’ αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτόν του σε όποιον θέλει και να τον κρύβει απ’ όποιον το επιθυμεί. Είναι όπως ακούγεται από κάποιους διαφορετικά, ότι ο Θεός ΔΕΝ ανακαλύπτεται αλλά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ…

Κάποιος λοιπόν που ερευνά τις γραφές διαπιστώνει, -θα έλεγα σχετικά γρήγορα,- πως τα βαθειά νοήματα του περιεχομένου των και την «θύρα» που οδηγεί σε ασφαλή ερμηνεία αυτών, αποκαλύπτεται και την ανοίγει ο ίδιος ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο Πρώτον, ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΚΟΥΕΙ (Πράξ.16:14) δεύτερον, ΠΙΣΤΕΥΕΙ (Πράξ.14:9) τρίτον, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ (Β΄Κορ.3:16) τέταρτον, ΜΕΤΑΝΟΕΙ (Πράξ.2:38) και πέμπτον, ΕΚΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΘΗ ΜΕΡΙΔΑ (Λουκ.10:41) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. (Β΄Τιμ.3:16)

ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ θα του αναγνωρίσει το δικαίωμα με βάση τα ποιο πάνω χαρακτηριστικά και την πρόσκλησή του από τον Θεό, να «γνωρίσει» όχι μόνο τον ίδιο αλλά και «τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών» που δικαιώνουν όποιον ζει δι αυτών. (Ματθ.13:11) ΕΝΩ σε άλλους, όπως επί παραδείγματι στους όχλους η στους Γραμματείς και Φαρισαίους, δίνει να τον γνωρίσουν με παραβολές, με γρίφους δηλαδή, για να ελκύονται από το υψηλό τους δίδαγμα αλλά ποτέ να μην ταυτίζονται μ’ αυτό, επειδή στις προθέσεις τους δεν είναι η εξερεύνηση του θελήματος του Θεού διαφορετικά, θα ήταν κι αυτοί «διδακτοί του Κυρίου»! Οι μαθητές του Κυρίου όμως- παρεκτός του Ιούδα του Ισκαριώτη,-όπως είναι γνωστό, άφησαν ΣΕ ΟΛΟΥΣ εμάς ένα άλλο παράδειγμα, αφού όσα άκουγαν τα μάθαιναν κατ’ ιδίαν από τον Ιησού Χριστό χωρίς παραβολές η παρεμβολές από άλλους! (Μαρκ.4:33-34) Μήπως ο Κύριος είναι προσωπολήπτης……….; (Περισσότερα διαβάστε στο άρθρο Η εξουσία του Χριστού «ν’ ανοίγει και κανένας να μην κλείνει…..»)

Σχόλια