Ο Μεσσίας θα γινόταν ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής Του Θεού

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Ο λίθος αυτός….έγινε κεφαλή γωνίας και παρά Κυρίου έγεινεν αύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών. (ψαλμ.118:23)

Παρά την απόρριψη και αποδοκιμασία στο πρόσωπο του Μεσσία εκ μέρους του λαού και των αρχόντων του στους οποίους στάλθηκε, τα σχέδια του Θεού,- σύμφωνα με την προφητεία,- δεν θα ματαιώνονταν αλλά θα έρχονταν σε πέρας!

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

11 Ούτος είναι ο λίθος ο εξουθενηθείς εφ’ υμών των οικοδομούντων, όστις έγεινε κεφαλή γωνίας. 12 Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. (Πράξ.4:12)

Εις τούτον πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν, ότι διά του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν. (Πράξ.10:43)

4 Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον…5 και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός….6 διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον… Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας (Α΄Πέτ.2:4-7) Επίσης. Ματθ.21:42, κ.αλ.

σχόλια:

Οι μαρτυρίες εκείνων που πρωταγωνίστησαν στην εποχή του Ιησού Χριστού και τα ιστορικά γεγονότα, που εκτός των άλλων περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη δείχνουν, πως παρά την απόρριψη του Προσώπου Του ως Μεσσία από τον λαό Ισραήλ ο Ιησούς έγινε η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ. Δέχτηκε τον σταυρικό θάνατο για να θεμελιώσει την εποχή της χάριτος, να συγκεντρώσει τον λαό του Θεού και να τον ασφαλίσει στην εκκλησία Του. Αυτός λαμβάνει τώρα τους καρπούς και δοξάζεται απ΄όλους. Τι κι αν υπάρχουν ορισμένοι θεληματικά τυφλοί, διεστραμμένοι στην ψυχή και φανατικοί εχθροί Του; Τι κι αν προσπαθούν πάλι και πάλι να τον δυσφημήσουν και να τον συκοφαντήσουν; Τι κι αν θέλουν να τον εξορίσουν από κάθε τομέα της ζωής και να καθιερώσουν οικογένειες χωρίς Χριστό, Σχολεία χωρίς Χριστό, κοινωνία χωρίς Χριστό; Ματαιοπονούν! Τελικά ο Χριστός θα επικρατήσει. Η εκκλησία Του θα γίνει το καταφύγιο και η σωτηρία των ανθρώπων, ακόμα κι εκείνων που σήμερα τον πολεμούν! Οι προγνωρισμένες ψυχές θα σώζονται, θα πιστεύουν και με θαυμασμό θα θεωρούν και θα μιλάνε για τα μεγαλεία του Θεού.

Πηγές: προφητείες της βίβλου του Σπ. Φίλου

www osotir.org

Σχόλια