Ο Μεσσίας θα γεννιόταν από το σπέρμα του Αβραάμ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

«και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου».  (Γέν.22:18)

Η προφητεία αυτή έγινε από τον Αβραάμ δύο χιλιάδες χρόνια πριν γεννηθεί ο Μεσσίας. Η απόσταση από την εκπλήρωσή της είναι τόσο μεγάλη που αφήνει έκπληκτο και τον ποιο δύσκολο άνθρωπο. (Σπ. Φίλος προφ. Της Βίβλου)

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

«ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας τού Ιησού Χριστού, γιου τού Δαβίδ, γιου τού Αβραάμ». (Ματθ.1:1)

«Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν να πρόκειται για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός». (Γαλ.3:16)

Η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει πανηγυρικά την εκπλήρωση στο ακέραιο αυτής της προφητείας  καθώς μας δίνονται οι εξής λεπτομέρειες.

Πρώτον: Δεν πρόκειται για πολλά σπέρματα αλλά για ένα και μοναδικό που είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως κατηγορηματικά λένε ο ευαγγελιστής Ματθαίος και ο απόστολος Παύλος.

Δεύτερον: Χωρίς να είναι οι ποιο πάνω οι μόνοι άνθρωποι που λένε το ίδιο, επί πλέον, καθώς ερμηνεύουν τις γραφές ισχυρίζονται, πως μέσω ΕΝΟΣ προσώπου που θα καταγόταν από τον Αβραάμ θα έφερνε ευλογία και ας το προσέξουμε αυτό, όχι μόνο στο έθνος του Ισραήλ αλλά σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Ο ερευνητής των Γραφών θα διαπιστώσει με ευκολία, πως η προφητεία αυτή βρίσκει εφαρμογή ΜΟΝΟ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν και δίνεται σε εκπληκτικό χρόνο, -όπως είπαμε δύο χιλιάδες χρόνια πριν,- αυτή εκπληρώνεται πλήρως και με μαθηματική ακρίβεια, δείχνοντας έτσι ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ.

Σχόλια