Ο Μεσσίας (Χριστός) θα προδινόταν από φίλο του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ’ εμέ πτέρναν. (Ψαλ. 41:9)

Επειδή δεν με ωνείδισεν εχθρός, το οποίον ήθελον υποφέρει· δεν ηγέρθη επ’ εμέ ο μισών με· τότε ήθελον κρυφθή απ’ αυτού·13 Αλλά συ, άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου· 14 οίτινες συνωμιλούμεν μετά γλυκύτητος, συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. (Ψαλ.55:12-14)

Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου. (Ζαχ.13:6)

ΣΧΟΛΙΑ

Με τις ποιο πάνω προφητείες μπαίνουμε σε μια ομάδα τριάντα προφητειών που ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ. Τρεις χιλιάδες χρόνια απέχουν από την εποχή μας κι όμως, ακόμα προκαλούν τον θαυμασμό στον απροκατάληπτο άνθρωπο, πείθουν τον μελετητή της Αγίας Γραφής και κάνουν-δυστυχώς- να προσκόπτουν όσους αντιδρούν σ΄αυτές. Οι λεπτομέρειές τους, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν κατά την διάρκεια που ξετυλίγονταν τα γεγονότα που προμήνυαν αυτές, η μοναδικότητα και η ένταση των στιγμών που αυτά είχαν στον συντομότατο χρόνο,- μόλις 24 ώρες- που εκπληρώθηκαν, σημάδεψαν ανεξίτηλα όχι μόνο τους λαούς αλλά και τους καιρούς και τους αιώνες που ακολούθησαν!

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών· εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα· αλλά διά να πληρωθή η γραφή, Ο τρώγων μετ’ εμού τον άρτον εσήκωσεν επ’ εμέ την πτέρναν αυτού. (Ιωάν.13:18) 

Ο δε αποκριθείς είπεν· Ο εμβάψας μετ’ εμού εν τω πινακίω την χείρα, ούτος θέλει με παραδώσει. 24 Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού· ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται· καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθή. 25 Αποκριθείς δε ο Ιούδας, όστις παρέδιδεν αυτόν, είπε· Μήπως εγώ είμαι, Ραββί; Λέγει προς αυτόν· Συ είπας. (Ματθ.26:23-25)

Παρών ο Ματθαίος, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές άλλωστε, στον τελευταίο δείπνο με τον Ιησού Χριστό πριν τον συλλάβουν οι στρατιώτες του αρχιερέα και αυτήκοος μάρτυρας σ’ ότι ελέχθη εκείνο το βράδυ μεταξύ των, λέει αργότερα κατά την συγγραφή του ευαγγελίου του, ότι ανάμεσά τους υπήρχε  “…….και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, όστις παρέδωκεν αυτόν”. (Ματθ.10:4)

Ποιος ήταν ο Ιούδας

Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης ήταν με βάση την Καινή Διαθήκη, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού. Ήταν υπεύθυνος για το ταμείο του Ιησού και των μαθητών του αλλά είναι κυρίως γνωστός για τη συμμετοχή του στην προδοσία του Ιησού και τη σύλληψή του.

Ο ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει ότι οι αρχιερείς αναζητούσαν έναν πλάγιο τρόπο για να συλλάβουν τον Ιησού. Αποφασίζουν να μην το πράξουν κατά τη γιορτή, -φοβούμενοι την εξέγερση του κόσμου,-επιλέγοντας την παραμονή. Τότε ο Σατανάς καταλαμβάνει τον Ιούδα, όπως περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον οδηγώντας τον στην προδοσία.

Σύμφωνα με την περιγραφή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού με αντίτιμο «τριάντα αργύρια» υποδεικνύοντάς τον με ένα φιλί στους στρατιώτες του αρχιερέα Καϊάφα, ο οποίος έπειτα παρέδωσε τον Ιησού στους στρατιώτες του Πόντιου Πιλάτου.

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει ότι, μετά τη σύλληψη του Ιησού από τις ρωμαϊκές αρχές και πριν την εκτέλεσή του, γεμάτος τύψεις ο Ιούδας επέστρεψε τα τριάντα αργύρια στους ιερείς και κρεμάστηκε.

Η λέξη «Ιούδας» χρησιμοποιείται σε πολλές γλώσσες για να δηλώσει τον «προδότη». Στην δυτική τέχνη και λογοτεχνία έχει γίνει το αρχέτυπο του προδότη. Παρόλα αυτά κάποιοι σύγχρονοι «ερευνητές» των γραφών τον εμφανίζουν ως «διαπραγματευτή» και «συνεργάτη» του Ιησού που τον βοήθησε να κάνει ότι οι άλλοι μαθητές του δεν μπορούσαν συναινώντας στην εκπλήρωση μιας ηθελημένης προφητείας. Μερίδα άλλωστε του παγκόσμιου  καλλιτεχνικού στερεώματος τον εμφανίζει σε τραγούδια, μυθιστορήματα και ταινίες, ως κάποιον με έντονη αν και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Για όλους αυτούς υπήρξε ένας οραματιστής που ήρθε σε απόγνωση, ένας αποδιοπομπαίος τράγος που πλήρωσε κάποιο τίμημα που δεν του αναλογούσε! Άλλοι πάλι τον παρουσιάζουν ως «άγιο» και «σούπερ στάρ», επιφέροντας έτσι μεγαλύτερη σύγχυση σε πολλούς εκ των ανθρώπων με ασθενείς συνειδήσεις…..

Σχόλια