Θα μοιράζονταν τα ρούχα Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς· και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. (Ψαλ. 22:18)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η Προφητεία γίνεται 11 αιώνες πριν την εκπλήρωσή της. Κατάπληξη προκαλούν οι λεπτομέρειές της. Πρώτα γιατί ξεχωρίζονται τα ρούχα του Μεσσία σε εσωτερικό ρουχισμό, (Εβραϊστί=Μπεγκαντάι =ιμάτια στον πληθυντικό), κι έπειτα σε εξωτερικό επένδυμα (Εβραϊστί=Λεμπούς=ιματισμός). Τα εσωτερικά Του ιμάτια θα τα μοιράζονταν ενώ για το ένα, τον εξωτερικό χιτώνα, μη μπορώντας να τον χαλάσουν θα έριχναν κλήρο για το ποιος θα τον έπαιρνε. Τέλος οι εκτελεστές της θανατικής καταδίκης θάπρεπε νάναι πολλοί αφού θα γινόταν μοιρασιά, και θάπρεπε ακόμα να είναι συνηθισμένοι από την λεία τέτοιων αντικειμένων από καταδίκους άρα μάλλον στρατιώτες και μάλιστα εθνικοί. Στο 16 εδ. Του ιδίου κεφ. Λέει ο Ψαλμωδός. «Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν· σύναξις πονηρευομένων με περιέκλεισεν· ετρύπησαν τας χείρας μου και τους πόδας μου» (Ψαλ.22:16)  Να σημειώσουμε πως «κύνες» ονόμαζαν οι Ιουδαίοι τους Εθνικούς, και καθώς αποδείχτηκε, αυτοί τον σταύρωσαν και διαμοιράσθηκαν έπειτα τα ιμάτιά Του.

Η εκπλήρωση:

Οι στρατιώται λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ιμάτια αυτού και έκαμον τέσσαρα μερίδια, εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον, και τον χιτώνα· ήτο δε ο χιτών άρραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους· Ας μη σχίσωμεν αυτόν, αλλ’ ας ρίψωμεν λαχνόν περί αυτού τίνος θέλει είσθαι· διά να πληρωθή η γραφή η λέγουσα· Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς, και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον· οι μεν λοιπόν στρατιώται ταύτα έκαμον. (Ιωάν.19:23)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

1100 χρόνια μετά εκπληρώνονται όλα τα στοιχεία της προφητείας και στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Ποιος μπορούσε να τα προβλέψει παρεκτός του Θεού που ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ γνωρίζει το μέλλον; Σε κάθε περίπτωση μας αφήνουν κατάπληκτους για την εκπλήρωσή τους..ΤΙ θα φορούσε ο Μεσσίας, ποια τύχη θα είχαν τα εσωτερικά Του ρούχα(ιμάτια) ποια τα εξωτερικά Του(ο χιτώνας). Έπειτα, οτι πολλά πρόσωπα θα τα μοιράζονταν με κλήρο και πως αυτοί θα ήταν εθνικοί, οι ίδιοι που θα τον σταύρωναν. Βέβαια και τότε που γράφτηκε η προφητεία, και στο πέρασμα των 11 αιώνων, και στην προσδοκία του λαού, όλα αυτά ήταν εντελώς ακατανόητα. Σαν εκπληρώθηκαν όμως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τότε μόνο άρχιζαν να βγαίνουν στο φως και να γίνονται κατανοητά, αρχής γενομένης από τους μαθητές Του. Όπως με όλες της αλήθειες της η Βίβλος, το ίδιο κι εδώ, μας αφήνει γεμάτους θαυμασμούς κι έκπληξη.

Σχόλια