Θα τρυπούσαν τα χέρια Του και τα πόδια Του.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Διότι κύνες με περιεκύκλωσαν· σύναξις πονηρευομένων με περιέκλεισεν· ετρύπησαν τας χείρας μου και τους πόδας μου· (Ψαλ.22:16)

Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου. (Ζαχ.13:6)

Σημείωση 1η:

Η πρώτη δόθηκε γύρω στο 1050 π.χ. η δεύτερη το 487 π.χ. Κι ενώ οι προφητείες αυτές είναι τόσο κρυστάλλινες, όμως ήταν ακατανόητες για την εποχή που είχαν δοθεί, αφού ο σταυρικός θάνατος ήταν τότε άγνωστος στην Παλαιστίνη. Επίσης και οι δύο προφητείες παρουσιάζουν τα προφητικά γεγονότα να λαβαίνουν χώρα δημόσια: «Σύναξη πονηρευομένων», «μ’ έκλεισαν ολόγυρα», «οι πληγές» που φαίνονται, κι ακόμα ο λαός Του που θα τον εχθρευόταν και θα τον μισούσε..! «πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου..!»

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. (Λουκ.23:33)

Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. (Μάρκ.15:25)

Σημείωση 2η:

Είναι γνωστός ο Ρωμαίικός τρόπος Σταύρωσης. Μεγάλα καρφιά τρυπούσαν τα χέρια και τα πόδια ώστε το σώμα να μπορεί να στηρίζεται στο ξύλο του Σταυρού. Η Προφητεία αυτή, εκτός της κατά γράμμα εκπλήρωσής της περιέχει μέσα της κι ένα δεύτερο αξιόλογο στοιχείο. Πως μπορούσε ένας άνθρωπος τον 11ο αιώνα π.χ. η ο άλλος τον 5ο αιώνα π.χ. να γνωρίζει με ποιο θάνατο θα πέθαινε ο Μεσσίας. Το αξιοπρόσεκτο μάλιστα είναι πως προφητεύτηκε ένας τρόπος θανατικής καταδίκης που στην εποχή των προφητών ήταν τελείως άγνωστος. Ανθρώπινα δεν υπάρχει εξήγηση παρά θαυμασμός και αναγνώριση της θεοπνευστίας της Βίβλου, όπου κλείνονται όλες οι προφητείες καθώς και το ξετύλιγμα των θείων σχεδίων για τον άνθρωπο.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε τον αείμνηστο καθ. Κο Σπύρο Φίλο που με το βιβλίο του «το μόνιμο θαύμα» μελετούμε τις προφητείες της Βίβλου με αναφορά στον Μεσσία και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Μαστοράκος Γιάννης

Σχόλια