Θα εγκαταλειπόταν από τους οπαδούς Του

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ:

Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή (Ζαχ.13:7)

Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Πάντες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν εμοί την νύκτα ταύτην· διότι είναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τον ποιμένα, και θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα της ποίμνης (Ματθ.26:31)

ΣΧΟΛΙΟ:

Η πρώτη από τις δύο προφητείες έγινε από τον Ζαχαρία τον προφήτη γύρω στα 520π.χ.

Η δεύτερη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό την προηγούμενη μέρα από την σύλληψή Του. Κάνοντας αναφορά σ’ αυτήν την προφητεία, βλέπουμε την σημασία και την σοβαρότητα που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στον προφητικό λόγο.

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ:

Τότε οι μαθηταί πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. (Ματθ.26:56)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ούτε ο Πέτρος ούτε κανένας από τους μαθητές Του ούτε κανένας άλλος από εκείνους που τον ακολουθούσαν δεν έμεινε μαζί Του. Είναι αξιοσημείωτο, που ούτε ο Πέτρος έμεινε μαζί Του, παρόλο που είχε ορκιστεί, λέγοντας πως, κι αν ακόμα χρειαζόταν να πεθάνει δεν επρόκειτο να τον εγκαταλείψει. Ακριβώς τότε γίνεται άλλη μια προφητεία που λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε. Ο Πέτρος όχι μόνο δεν θα κρατούσε τον λόγο του αλλά θα τον αρνιόταν ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ! Πράγμα που συνέβηκε με απόλυτη ακρίβεια. Ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται στο ακέραιο παρά από οποιονδήποτε υπολογισμό η φαινομενική ματαίωση.

Σχόλια